هرکس با محمد بن عبدالوهاب مخالفت کند پس با الله و رسولش دشمنی کرده است!

🌈 هرکس با محمد بن عبدالوهاب مخالفت کند پس با الله و رسولش دشمنی کرده است!

✍️نگارنده: مجاهد دین

▫️یکی از روش‌های محمد بن عبدالوهاب برای شستشودادن مغزی طرفدارانش این بود که خودش را پشت الله و رسولش پنهان می‌کرد و هرکس با دیدگاه افراطی و خوارجانۀ او مخالفت می‌کرد را متهم به مخالف با الله و رسولش می‌کرد.

🔹چنانکه در رد سلیمان بن سحیم می‌گوید: «أني وقفت على أوراق بخط ولد ابن سحيم، صنفها يريد أن يصد بها الناس عن دين الإسلام، وشهادة أن لا إله إلا الله، فأردت أن أنبه على ما فيها من الكفر الصريح، وسب دين الإسلام، وما فيها من الجهالة التي يعرفها العامة».

🔸ترجمه: «بر اوراقی به خط (سلیمان) پدر ابن سحیم دست یافتم که آن را نوشته و خواسته با آن مردم را از دین اسلام و شهادت به لا إله إلا الله باز دارد، و خواستم تا کفریات صریح او و دشنام دادنش به دین اسلام و دیگر جهالاتی که داشته و عوام آن را متوجه نمی‌شوند را گوشزد کرده باشم».

🗒 الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السادس) (ص ۸۸)

👈چنانکه می‌بینید احساسات پیروانش را تحریک می‌کند و علمای مخالف او که بر او رد زده‌اند را متهم به دشمنی با الله و رسولش و باز داشتن مردم از اسلام و… کرده است. درحالی که آنان از علمای حنبلی مذهب بودند و فقط با غلوهای محمد بن عبدالوهاب مخالف بودند که مردم را همانند خوارج کافر و مشرک می‌دانست و آنان را می‌کشت و از آنان غنیمت می‌گرفت.

❓آیا محمد بن عبدالوهاب سخنگوی رسمی ‌الله و رسولش است؟

❓ آیا بر او وحی نازل می‌شد؟

❓آیا از آسمان نازل شده بود؟

تا اگر کسی با او مخالفت کند پس با الله و رسولش مخالفت کرده باشد؟

❓آیا برداشت او معصوم از خطا بوده است؟

درحالی که صدها اشتباه فاحش در نوشته‌های او وجود دارد که ما بسیاری از آنها را نشان داده‌ایم. پس چگونه اگر کسی بر اشتباهات او رد بزند را متهم می‌کند به بازداشتن مردم از دین اسلام و دشمنی با الله و رسولش و دشنام به دین اسلام و کفر صریح و مخالفت با لا إله إلا الله و…

التماس کمی تفکر

دیدگاهتان را بنویسید