معینیت امور جوانان امارت اسلامی افغانستان، برای حدود چهارهزار جوان زمینۀ تحصیلات عالی را فراهم کرد

معینیت امور جوانان امارت اسلامی افغانستان، برای حدود چهارهزار جوان زمینۀ تحصیلات عالی را فراهم کرد

معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ، امروز توافقنامه های همکاری را با سی وشش پوهنتون و موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی امضا کرد که به موجب آن فرصت های تحصیلی برای حدود چهار هزارجوان مساعد می شود.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ در مراسم امضای این توافقنامه ها، در حالی که مولوی سعد الدین سعید معین مالی ادار و گرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ و شماری از مسئولان حکومتی نیز حضورداشتند، قاری محمد یونس راشد معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت هایش گفت: امارت اسلامی در کنار سایر بخش ها، به تحصیل و ارتقای ظرفیت جوانان کشور توجۀ خاص دارد و از برنامه های که زمینه پیشرفت ورشد جوانان را مساعد کند، حمایت می کند.
او افزود که معینیت امور جوانان، به خاطر فراهم کردن زمینۀ تحصیل برای شماری از جوانان، امروز توافقنامه های همکاری را با رییسان و مسئولان پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی: رنا، دعوت، ابن سینا، سلام، باختر، افغان، جامعة المصطفی، کاروان، غرجستان، مریم، جهان، پیام، فانوس، رابعه بلخی، چراغ، ملی، استقلال، میوند، علامه، پیشگام، ابوریحان، زاول، نعمان سادات، خانه نور، آشنا، اهل البیت، عروج، طلوع آفتاب، شفا، علوم صحی جهان، رازی، علوم صحی استقلال و انستیتوت علوم صحی ملی، امضا کرد.
او یاد آور شد به اساس این توافقنامه ها، این پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی، با در نظرداشت ۲۰ تا ۸۰ در صد تخفیف در فیس، برای حدود چهار هزار جوان فرصت تحصیل دورۀ لسیانس و ماستری را در رشته های مختلف فراهم می کنندو حدود دوصد جوان مستحق و بی بضاعت را به صورت رایگان می پذیرند.
وی ضمن آن که از مسئولان نهاد های تحصیلات عالی خصوصی یاده شده، به خاطر فراهم کردن فرصت تحصیل برای جوانان به قدردانی یاد کرد، گفت که توجه به جوانان در حقیقت توجه به پیشرفت کشور و رفاه مردم است.
بعد محمد ابراهیم صافی رییس پوهنتون رنا و دکتورسید علی ظریفی رییس پوهنتون دعوت، به نمایندگی از مسئولان نهاد های تحصیلی متذکره صحبت کردند و از ادامه همکاری و توجۀ مسئولان پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی متذکره، در راستای فراهم کردن زمینۀ های بیشتر تحصیل برای جوانان اطمینان دادند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *