درخواست امارت اسلامی افغانستان برای کسب کرسی خود در سازمان ملل متحده

درخواست امارت اسلامی افغانستان برای کسب کرسی خود در سازمان ملل متحده

ذبیح‌اللہ مجاهد، سخنگوے امارت اسلامے می‌گوید ڪہ نمایندہ حڪومت پیشین، نمی‌تواند از امارت اسلامے نمایندگے ڪند و این ڪرسے باید بہ حڪومت سرپرست سپردہ شود.

بہ باور سخنگوے امارت اسلامے، سپردہ نشدن این ڪرسے بہ حڪومت سرپرست، جفا در برابر مردم افغانستان است.

آقاے مجاهد در این بارہ گفت: «ڪرسے افغان‌ها در سازمان ملل متحد حق افغان هاست ڪہ باید در آن سازمان نمایندگے بڪند، همچنان سرمایہ افغانستان ڪہ منجمد شدہ از طرف امریڪا، این حق غضب شدہ افغان هاست واقعا در قبال این ڪہ جنگ نظامے خود را متوقف ساخت و اشغال خود را ظاهرا دست بردار شد ولے عقدہ گشایے و پالیسی‌هاے نادرست را هنوز هم دنبال می‌ڪند.» این درحالی‌ست ڪہ امارت اسلامے بہ تاریخ سی‌ام ماہ سنبلہ سال ۱۴۰۰ در نشست سالانہ سازمان ملل متحد، سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسے امارت اسلامے در قطر، را بہ حیث نمایندہ حڪومت سرپرست بہ سازمان ملل متحد معرفے ڪرد، اما این درخواست از سوے ملل متحد پذیرفتہ نشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *