آداب شرعی جهاد فی سبیل الله تعالی (۴)

آداب شرعی جهاد فی سبیل الله تعالی (۴)

به قلم: مُلا نور احمد فراهی(زید)

۴- تربيه جهادى:- مجاهد بايد در دارالاسلام و الجماعة همه جانبه تربيه شود تا بتواند با هر دشمن مقابله كند.

۱- تربيه جسمى: گرچه بعضى عبادات انسان را جسماً تقويه ميكند و در انسان عنصر صبر و تحمل را رشد ميدهد مثل روزه،حج، جهاد، نماز شب وغيره. اما برعلاوه آن پيامبر صلى الله عليه وسلم مسلمانان را به تقويه جسم تشويق نموده مى فرمايد: المؤمن القوى خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف و فى كل خير: مسلمان نيرومند بهتر و نزد الله محبوبتر است نسبت به مومن ضعيف، و درهمه مومنان خير است.  همچنان صحابه را به مسابقه هاى ورزش پهلوانى، نيزه بازى، اسپ دوانى وغيره مسابقات تشويق نموده وخودشهان اشتراك مى كردند. پيامبر صلى الله عليه وسلم با ركانه مرد قوى هيكلى از پهلوانان سحرانشين پهلوانى نموده اند.

سلمة بن اكوع رضى الله عنه ميگويد از سفرى برميگشتيم. در بين ما يكتن از انصارى ها بود كه كسى او را در دوش پيش نمى كرد پيوسته ميگفت با من تا مدينه كسى مى دود گفتم يا رسول الله پدر و مادرم فدايت اجازه بدهيد با اين مرد مسابقه بدهم گفتند دلخودت بعد او را پيش كردم.  در جنگ احد بين سمره بن جندب و رافع بن خديج مسابقه كشتى برپا كرد و در نتيجه سمره را به جهاد در ميدان احد اجازه داد.

مسابقات اسپ دوانى برپا مى كرد و به آب بازى و تير اندازى و نيزه بازى تشويق مى نمود، به اصحاب امر ميكرد كه: علموا اولادكم السباحة والرمايه وركوب الخيل: به اولاد خويش آب بازي تير اندازى و اسپ سوارى بياموزيد. مسابقات اسپ دوانى را از الحفيا تا ثنية الوداع و از ثنية تا مسجد بنى زريق برپا ميكرد، در مسابقات شتر دوانى با شتر خويش بنام العضباء اشتراك مى ورزيدند.

۲- تدريب اسلحه يا تربيه نظامى:

پيامبر صلى الله عليه وسلم و اصحابش همه انواع اسلحه وقت را همراه با همه انواع مركوبات آنزمان استعمال كرده اند. و ديگران را به آن تشويق نمود اند از عواقب خطرناك فراموش كردن تير اندازى بر حذر داشته فرموده اند: من علم الرمى ثم تركه فليس منا: هر كه تيراندازى بياموزد بعد فراموش كند از ما نيست.

مسابقات شمشير جنگى تير اندازى و نيزه بازى را پيوسته وحتى در مسجد برپا ميكردند. عايشه رضى الله عنها ميگويد: پيامبر صلى الله عليه وسلم دهن دروازه اطاقم ايستاده ومرا در عقب خويش ستر ميكردند تا نيزه بازى حبشى ها را در مسجد مشاهده كنم. علماء ميگويند ياد گرفتن هرنوع اسلحه درجاى خودش مهم است. وهرآنچه در سركوبى دشمن بيشتر مفيد باشد يادگيرى آن اولى تر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *