سخنرانی مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجۀ امارت اسلامی افغانستان در نشست فارمت مسکو

سخنرانی مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجۀ امارت اسلامی افغانستان در نشست فارمت مسکو

تاریخ: ۲۹ سپتمبر ۲۰۲۳
مکان: کازان، تاتارستان

             بسم الله الرحمن الرحیم
              حامداً و مصلیاً و بعد،

قبل از همه، از حکومت فدراسیون روسیه، به ویژه آقای سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه تشکری می کنم که آمادگی این نشست را اتخاذ کردند و از ما دعوت نمودند تا به نمایندگی از امارت اسلامی افغانستان درین نشست اشتراک کنیم تا بتوانیم با اشتراک کنندگان این نشست در مورد تحولات اخیر سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان بحث کنیم. حاضرین محترم، دو سال قبل، به تاریخ ۱۶ اکتوبر ۲۰۲۱، هیأت ما در حالی در نشست فارمت مسکو اشتراک کردند که اشغال امریکا و ناتو و ادارۀ متکی به آن در افغانستان از بین رفته بود و امارت اسلامی افغانستان تازه به کار آغاز نموده بود. در آن زمان، در مورد حکومتداری آینده، احیای نهادهای حکومتی به ویژه فعالسازی وزارتهای سکتور امنیتی، وضعیت امنیتی و مواد مخدر نگرانی عمیق و سوالهای جدی نزد بعضی طرفها مطرح بود. اما ما با نصرت خاص الله متعال، با حمایت مردم و با عزم راسخ خویش باور داشتیم که با پایان اشغال، بنیاد یک افغانستان مستقل، امن و مرفه را می گذاریم، که الحمدالله این امر تحقق یافت و کار روی تقویت آن جریان دارد.

ما طی دو سال گذشته در چارچوب این فارمت و سایر فارمتها به کشورهای منطقه و جهان در مورد وضعیت امنیتی افغانستان اطمینان دادیم و وعده سپردیم که امارت اسلامی افغانستان به عنوان حکومتی مسوول اجازه نمی-دهد از خاک افغانستان تهدیدی برای جهان، منطقه و به ویژه کشورهای همسایۀ افغانستان متوجه باشد، که این وعده به خوبی عملی شده است. طی دو سال گذشته، ما همزمان با احیای بنیادهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی حکومت خویش، مبارزه علیه گروههای فتنه گری که زیر چتر اشغالگران آموزش دیده بودند را تسریع نمودیم و توانستیم مخفی گاه های داعش را در سراسر کشور به طور مسلکی از بین ببریم و آخرین تلاشهای توطئه ای بزرگ علیه امنیت منطقه به-شمول افغانستان را نیز خنثی سازیم. 

حاضرین محترم، طی تقریباً نیم قرن گذشته، افغانستان با بحران سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و به ویژه مشروعیت داخلی مواجه بود که منتج به چالش های متعدد شد؛ تجارب علمی و عملی نشان داد که ریشۀ اصلی بحران تطبیق نسخه ها، مادل ها و فرمایشات بیرونی در امور داخلی بود که در آن جغرافیا، تاریخ، فرهنگ و ارزش¬های دینی و اجتماعی ما نادیده گرفته شده بود. نمودنۀ خوب این ادعای ما حکومتداری دوسال گذشته است که باوجود تحریم ها و بدون کمک و حمایت جهتی جنگ را خاتمه دادیم و امنیت مطمئن ایجاد کردیم؛ حکومت را مرکزی ساختیم؛ بودیجه را مستقل ساختیم؛ از کشور ما به کسی تهدید مواجه نشد؛ مبارزۀ مؤثر با مواد مخدر کردیم؛ فرصت های کاری در حکومت و سکتور خصوصی را وسعت دادیم؛ دسترسی به عدالت به هر ولسوالی و قریه امتداد یافت؛ برای تجارت، ترانزیت و سرمایه¬گذای تسهیلات ایجاد کردیم؛ پروژه های متعدد بازسازی را در نقاط مختلف کشور آغاز کردیم و شفافیت در فراهم سازی خدمات برای طبقۀ محروم مردم را تضمین نمودیم.

این همه را حکومت به اصطلاح همه شمول طی بیست سال گذشته با صدهاهزار نیروی خارجی و داخلی، تسلیحات پیشرفته، حمایت مالی گسترده و حمایت سیاسی کشورهای منطقه و غربی نتوانست بدست آرد که علت اساسی فروپاشی آن ایجاد بحران مشروعیت در پیشگاه مردم در نتیجۀ پذیرفتن فرمایشات بیرونی و برخاستن مردم در مقابل آن بود. به همین اساس، با درنظرداشت دین، تاریخ و فرهنگ مردم خویش و به ویژه واقعیتهای نزدیک سیاسی، بنیاد حکومتی را نهادیم که ضمن حکومتداری خوب، از مشروعیت دینی و ملی نیز برخوردار باشد. امیدوارم که کشورهای منطقه و جهان نیز روی این واقعیت مهر تأیید بگذارند، چرا که طی ۴۵ سال گذشته هیچ نسخه ای بیرونی مانند همه شمولیت تعریف ناشده، نه¬توانسته است مشکلات افغانستان را حل کند.

ما از همه کشورها، به ویژه کشورهای همسایۀ خویش توقع داریم، طوری که ما برای نحوۀ حکومتداری دیگران نسخه پیشنهاد نمی کنیم، آنها نیز به¬جای پیشنهاد نسخه برای نحوۀ حکومت¬داری برای افغانستان، با امارت اسلامی افغانستان در همه عرصه¬ها کار رسمی را آغاز کنند تا از یک¬سو دست¬های حلقات شریر قطع گردد و از سویی دیگر، از ظرفیت یورو -آسیا که نزدیک به هفتاد فیصد نفوس، اکثریت سرمایه و ثلث منابع انرژی جهان را در بر دارد، برای ثبات و رفاه منطقه درین فرصت تاریخی به منفعت اعظمی همه استفاده شود.

حاضرین محترم، در اخیر به شماری ار موارد مشخصاً اشاره می کنم:

ادامه خواندن سخنرانی مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجۀ امارت اسلامی افغانستان در نشست فارمت مسکو

شورای علمای طالبان به سبک کمونیستهای چین یا به روش اسلامی؟

شورای علمای طالبان به سبک کمونیستهای چین یا به روش اسلامی؟

به قلم: مجاهد غورباستان

سکولاریستها در منابع فقهی با دو نام اسم برده شده اند ۱- مشرکین ۲- احزاب؛ یعنی این احزاب و سکولاریستها هرگز یک حزب نبوده و نخواهند بود به همین دلیل در طول تاریخ برای خودشان مجالسی تشکیل داده اند تا این احزاب مختلف در آن جمع شوند و با رای گیری و گفتگو به نتیجه ای واحد برسند.

در میان عربهای مشرک قریش اسم این مجلس آنها دارالندوه بود و در میان مشرکین مدینه هم اسم آن سقیفه بنی ساعده بود و در میان کفار سکولار غربی هم انواع مجالس مختلف سنا و سناتورها و … وجود داشته است و اسم این سیستم را گذاشته اند «دموکراسی» یعنی حاکمیت قوانین مردم بر مردم به جای حاکمیت قوانین شریعتهای آسمانی بر مردم.

در میان اینهمه حزب سکولاری که وجود دارد کمونیستها تنها یک حزب هستند اما زمانی که به حاکمیت می رسند تنها به فکر خودشان اجازه فعالیت می دهند و اسم آنرا گذاشته اند «دیکتاتوری پرولتاریا» به همین دلیل در تمام شوراها و مجالس آنها تنها سکولاریستهای کمونیست وجود دارند.

در اسلام تنها ابزاری که جهت حاکمیت سفارش شده است «شورا» است اما بر خلاف کمونیستها در این شورای اسلامی تمام مومنین با تمام تفاسیری که دارند مشارکت می کنند و فرق ندارد ابوبکر مثلا در جنگهای رده نظری داشته باشد و عمر نظر دیگری، مهم آن است که این دیدگاههای مختلف مطرح می شوند و در نهایت دیدگاه صحیحی که به شریعت نزدیکتر است پذیرفته یم شود همچنانکه دیدگاه ابوبکر در جنگ با جبهه مرتدین پذیرفته شد.به همین شکل ما شاهد اختلافات فقهی علی و ابن مسعود و عمر و عثمان و… در پاره ای از مسائل با هم بوده ایم و در نهایت رای برتر پذیرفته شده است.

در اسلام، غیر از سکولاریستها (احزاب) سایر کفار اهل ذمه نیز اجازه ی فعالیت بر اساس دین و عقیده ی خود را دارند چه رسد به تفکرات مختلف اسلامی و حاکمیتی که به شهروندانش اجازه نمی دهد دیدگاههای مختلف خود را مطرح کنند بدون شک از نظر فکری و عقیدتی ضعیف است و چون می داند ضعیف است و در صورت مطرح شدن دیدگاههای قوی این ضعیف بودن او مشخص می شود و مریدانش متزلزل می شوند اجازه ی فعالیت را به مخالفین فکری خود نمی دهد.

قبل از سرکار آمدن طالبان و در زمان حاکمیت کفار آمریکائی و نوکرانش و در حالت ضرورت مسلمین شیعه و سنی با تمام تفکراتشان دو شورا تشکیل داده بودند یکی «شورای علمای سراسری افغانستان» و دیگری «شورای اخوت اسلامی افغانستان» و  شیعیان و سنی ها در کنار این شورای مشترک دارای شورای خاص خود هم بودند مثلاً علمای شیعه «شورای علمای شیعه افغانستان» را تشکیل داده بودند.

بعد از آنکه طالبان دوباره به قدرت رسید مولوی هبت ‌الله آخوندزاده طی حکمی فرمان داد که برای هر ولایت یک شورای علما تشکیل شود. این شوراهای ولایتی علما، با ساختاری مشخص، بخشی از نظام و حاکمیت محلی حکومت طالبان است. این شوراها، ماهیت مشورتی و نظارتی دارند و مطابق احکام فرمان ملا هبت ‌الله آخوندزاده، مقامات محلی طالبان در هر ولایت، بر پیروی از مشورت‌های این شورا، ملزم و مکلف می‌باشند.

تعداد اعضای شورای علما در هر ولایت افغانستان، بسته به میزان جمعیت و شرایط جغرافیایی آن ولایت‌ها، از سوی دفتر رهبر طالبان مستقر در قندهار تعیین می‌شود. پس از آن، علمای هر ولایت در یک انتخابات ولایتی در میان علمای همان ولایت، اعضای آن را انتخاب می کنند و لیست برگزیدشدگان را برای تأیید نهایی و توشیح توسط رهبر طالبان، به قندهار می‌فرستند.

بر اساس گزارش‌ها، در تمام ولایت‌هایی که شیعیان حضور دارند، بخصوص در ولایت‌های دایکندی، بامیان، غور، بلخ، غزنی و میدان وردک که ولایت‌های شیعه نشین افغانستان می‌باشند، علمای شیعه در ساختار شورای علمای این ولایت‌ها حضور ندارند و از لیست نهایی حذف شده‌اند. حال آن که در انتخابات ولایتی در ماه‌های گذشته بخصوص در ولایت دایکندی اکثریت اعضای برگزیده شده این شورا از اهل تشیع بودند ولی پس از اعلام لیست نهایی از سوی رهبر طالبان، تمام علمای شیعه از لیست شورای علمای این ولایت، حذف شده است.

در کنار این باز دیده می شود که علمای اهل سنتی که دارای تفکرات سلفی و یا اخوان المسلمین و … هستند نیز به کلی (آنهم با خشونت) حذف شده اند و عده ای از اهل سنت حتی جرئت مطرح شدن و ابراز عقاید خود را نیزندارند چه رسد به جرئت مشارکت در این شوراها و تنها یک تفکر از میان اهل سنت افغانستان نیز پذیرفته شده اند که از سوی علماء و حتی افکار عمومی بازخوردها و پیامدهای منفی را با خود به همراه داشته است و باعث فاصله گرفتن این تفکرات اسلامی از طالبان و نظام حاکم آن است.

طالبان باید بداند در این عصر رسانه و اینترنت هرگز نیم تواند مثل قرون گذشته یک تفکر خاص را بر سایر مسلمین تحمیل کند و لازم است از قرون گذشته عبور کرده و به زمان حاضر برگردد و از تفکرات اسلامی مخالف خودش نترسد اگر واقعاً حق را می خواهد و می خواهد حق بر اساس قرآن و ادله الفقه مسلمین حاکم شود نه تفکرات خاص خودشان.

سخنان مولوی یعقوب فرزند عمر سوم و وزیر دفاع در مورد اجرای عدالت در امارت اسلامی افغانستان

سخنان مولوی یعقوب فرزند عمر سوم و وزیر دفاع در مورد اجرای عدالت در امارت اسلامی افغانستان

محکمه در امـــارت اســلامی این حـق را دارد.
که از همین اسـتیج دسـتم را بـگیرند و به زنـدان ببرنـد!
هیچکس حـق نـدارد به خـاطر پشتبـانی از من از چوکی خـود بلند شـود!
هرکـس که بلند شـود، این شـخص به خـون شــــهداٰ وبه این نـظام خـیانت میکند!
اینجـا این موضع مـطرح نیست، کـه این شـخص پشـتون است.
این شـخص ازبـک است.
این شـخص تاجـیک است،
هرکـس که مجـرم باشد به آن سـزا داده میشود!
و هرکـس که مـظلوم باشـد از آن دفـاع خـواهد شـد!!!

سازمان جاسوسی آمریکا و تحویل ۲بالگرد به امارت اسلامی افغانستان

سازمان جاسوسی آمریکا و تحویل ۲بالگرد به امارت اسلامی افغانستان

به قلم: مُلا نور احمد(زید)

بعد از دو سال از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان و چند ماه قبل از آن که توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان امضاء شد هنوز بسیاری از نقاط تاریک این توافقنامه برای مردم روشن نشده است و مردم افغانستان که برای حاکمیت شریعت جهاد کرده اند و آنهمه قربانی داده اند هر چند وقت یکبار با مسائل و اتفاقات عجیبی مواجه می شوند که جوابی برای آن ندارند!

یکی از اتفاقات تازه ای که رخ داد خبری است که امرالله صالح، معاون اول دولت دست نشانده و مرتد پیشین افغانستان، روز جمعه ۱۶ تیر در توییتی نوشت: «سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا دو هلیکوپتر می-۱۷ ساخت روسیه را به اداره استخبارات [اطلاعات] طالبان (GDI) به شماره ۱۶۳ و ۱۶۵ تحویل داده است که اکنون در بخش غربی فرودگاه هوایی کابل پارک شده‌اند.»

امرالله صالح مرتد افزود که “دو هلیکوپتری که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به اداره استخبارات طالبان واگذار کرده است متعلق به دولت جمهوری افغانستان بود و زیر مدیریت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بود… این هلیکوپترها مدتی پیش از فروپاشی دولت جمهوری افغانستان برای تعمیر و مراقبت به امارات متحده عربی منتقل شده بودند و اخیرا به طالبان واگذار شده‌اند…این واگذاری بخشی از ضمیمه‌های مخفی توطئه معامله دوحه است که به عنوان هدیه به طالبان پیشکش شده است… کمک‌های نقدی آمریکا برای هدف‌های بشردوستانه نیست… توطئه معامله دوحه برای به خدمت گرفتن طالبان و در ادامه، [استفاده از] گروه‌های افراطی به عنوان ابزار ژئوپلیتیک بود.”

هفته ی گذشته، جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا که به تحویل‌ دادن تجهیزات پیشرفته آمریکایی به ارزش میلیون‌ها دلار به طالبان متهم است، در پایان نشست خبری و در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران گفت که دولت او از طالبان در مبارزه با القاعده کمک می‌گیرد.

این اتفاقات جزو مواردی است که سوالات و علامتهای تعجب زیادی را برای مردم افغانستان و طرفداران خارجی امارت اسلامی افغانستان به وجود آورده است، همچنانکه فشار بر فرماندهان مجاهد سابق و کنار زدن آنها و بستن انواع مالیاتهای غیر شرعی غیر از عشر و زکات بر مردم و … و در برابر، مشغول کردن اذهان عمومی به مسائل حاشیه ای چون بستن مکاتب دخترانه و بستن آرایشگاههای زنانه و ممنوعیت موسیقی و… هم علامتهای سوال و تعجبی برای مردم به وجود آورده است.

  انتظار می رود مسئولین امنیتی و رسمی امارت اسلامی که در کوچکترین مسائل بیانیه صادر می کنند در مورد این مسائل مهم هم توضیح لازم را به مردم و طرفداران خود بدهند.

دغل بازی و دروغپراکنی فرقه نجدی دوله (داعش) در برابر ا.ا. افغانستان (۳- طالبان و زدن مردم بدون محاکمه)

دغل بازی و دروغپراکنی فرقه نجدی دوله (داعش) در برابر ا.ا. افغانستان (۳- طالبان و زدن مردم بدون محاکمه)

به قلم: کیوان مریوانی

با آنکه مومنین در طول تاریخ مورد انواع اتهامات و دروغپراکنی های دشمنان قرار گرفته اند اما خودشان هرگز دست به دروغ گفتن در مورد مخالفین نزده اند . یعنی حتی اگر کل قرآن و تمام احادیث و تمام آثار ائمه ی مذاهب مختلف اسلامی را نگاه کنید هیچ اثری از دروغ در مورد مخالفین حتی شیطان و سایر کفار نمی بینید. چون اسلام به اندازه ای قوی است که جهت دفاع از خود و نشان دادن حقانیت خود نیازی به دروغ ندارد.

این روزها دو دسته سعی دارند در رسانه های رسمی دوله (داعش) به صورت عمدی و قیچی کاری شده و با فریب افکار عمومی در مورد مخالفین دروغ نشر بدهند:

 1. جاهلینی که به مفتی های اناشید و تلگرامی مشهور شده اند و متاسفانه بعد از مرگ بزرگان دوله هم اکنون این جاهلها یه تاز میدان شده اند
 2. نفوذی های استخبارات و جاسوسی دشمنان که به صورت سربازان سایبری دشمن در این جنگ روانی جهت دامن زدن به تفرق بیشتر میان مسلمین و مشغول کردن مسلمین به مسلمین و تولید جنگ داخلی میان مسلمین از هیچ تلاشی کوتاهی نمی کنند و تابع هیچ سخن حقی هم نیستند.

 یکی دیگر از دغل بازی ها و قیچی کاری هایی که در رسانه های دوله (داعش) نشر شده کلیپی بدون صدا است که مدعی هستند طالبان در خیابان و بدون دادگاهی کردن مردم آنها را می زند.

 • اولاً صدای این کلیپ را قطع کرده اند تا کسی متوجه اصل موضوع داخل کلیپ نشود و این اولین دغل بازی آنهاست
 • ثانیاً: این کلیپ قدیمی است و متعلق به سالها قبل و به اربکی های ولایت تخار و شهرستان طالقان ربط دارد که چند نفر از اعضای امارت اسلامی را اسیر کرده اند و این افراد طالبان توسط این مزدوران آمریکا در حضور والی دست نشانده ی تخار و توسط والی تخار مورد اذیت و آزار قرار می گیرند.

یعنی احمق ترین و ساده ترین شخص افغانی هم که از حقیقت اینها بی خبر باشد از روی لباسهای این اشخاص می دانند که اینها اربکی ها (صحوات) شمال و تخار افغانستان هستند.

این، برملا کردن یکی دیگر از دروغهای رسانه های نجدی دوله (داعش) است و با آنکه می دانیم که عمر دروغ کوتاه است و زود نابود می شود اما کارخانه ی دروغسازی منحرفین از منهج صحیح اسلامی و دشمنان آشکار و پنهان اهل دعوت و جهاد از کار نمی افتد و باید منتظر دروغ و شبهه و اتهام بعدی آنها باشیم.

هر چند نفوذی های رسانه ای هرگز دست برنمی دارند و از دروغگوئی که شغل و حرفه ی آنهاست شرمنده نمی شوند و دست بر نمی دارند، اما آیا آن دسته از مومنینی که فریب این رسانه ها را خورده اند مسیر خود را از مسیر این منحرفین جدا نمی کنند و به مسیر صحیح و منهج صحیح اسلامی برنمی گردند؟

لطفا بیدار شوید، اجازه ندهید تنفر و کینه ی نابجا شما را از مسیر صحیح عدالت و انصاف منحرف کند.

گذری کوتاه به دستاوردهای امارت اسلامی افغانستان طی دو سالی که به حکم رسیده است.(۳/۳)

گذری کوتاه به دستاوردهای امارت اسلامی افغانستان طی دو سالی که به حکم رسیده است.(۳/۳)

به قلم : دکتر سعید افغانی

 • مدیریت امور اقتصادی و رونق آن:
  علیرغم همه چالش های موجود که توسط آمریکا و جامعه جهانی با اعمال تحریم های ناعادلانه اقتصادی و مسدود کردن وجوه افغانی در بانک های آمریکایی ایجاد شده است. امارت اسلامی افغانستان رشد و شکوفایی اقتصادی را  از طریق اجرای پروژه های زیربنایی مختلف در داخل کشور در اولویت قرار داده است.
  در همین چارچوب معاون نخست وزیر در امور اقتصادی امارت اسلامی افغانستان در آغاز سال ۱۴۰۲ هجری شمسی مطابق با سال ۲۰۲۳ میلادی یازده پروژه بزرگ ملی را در سراسر کشور افتتاح کرد.
  در سطح داخلی؛ امارت اسلامی متعهد به مبارزه با کشت مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر و تولید تریاک است. همچنین نزدیک به ده هزار معتاد خیابانی را جمع آوری و در بیمارستان های ترک اعتیاد بستری کرد. امارت اسلامی نیز می کوشد با معالجه معتادان جامعه ای سالم و عاری از مواد مخدر ناشی از اشغال افغانستان توسط آمریکا ایجاد کند.
  در سطح منطقه؛ مرکز تجارت افغانستان و ایران بین امارت اسلامی افغانستان و ایران و نمایشگاه دایمی در کابل به عنوان گامی اساسی برای توسعه روابط تجاری ایران و افغانستان افتتاح شد که به نوبه خود باعث افزایش روابط تجاری بین دو کشور می شود.
  همچنین کار بر روی ایجاد خط آهن برای اتصال دو کشور  در غرب کشور بین شهرهای افغانستان هرات و خواف ایران به منظور تسهیل تجارت و حمل و نقل را آغاز کرد.
  از منظر اقتصاد خارجی؛ رویکرد امارت اسلامی افغانستان «سیاست خارجی معتدل و اقتصادی محور» است. در این راستا، امارت تلاش کرد تا با همه کشورهای جهان تعامل سازنده و مثبتی داشته باشد. به طوری که افغانستان یک مسیر امن ترانزیتی برای اتصال جنوب آسیا به آسیای مرکزی در حوزه اقتصادی در سطح منطقه فراهم می کند.
  همچنین مذاکرات جدی با کشورهای آسیای مرکزی برای پیوند این منطقه به جنوب آسیا و افزایش روابط اقتصادی در منطقه از طریق افغانستان در جریان است. علاوه بر این، امارت اسلامی مصمم به دستیابی به پروژه های بزرگ اقتصادی منطقه است
  و در نهایت! علیرغم همه موانع موجود در خاک افغانستان از جمله خشکسالی چندین ساله، تغییرات آب و هوایی منطقه، بیکاری، عدم امنیت غذایی، عدم به رسمیت شناختن سیاسی حکومت امارت اسلامی افغانستان و ایجاد چالش های اقتصادی توسط اعمال تحریم های اقتصادی بر بانک های افغانستان، مسدود کردن وجوه افغانی توسط آمریکا و عدم همکاری و به رسمیت شناختن از سوی کشورهای اسلامی و عربی و جامعه جهانی. امارت اسلامی و رهبری آن مصمم به خدمت به مردم، رونق اقتصاد و ساختن کشور خود هستند. زیرا آنها به این کلام الهی یقین دارند:
  إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
  ما آینده افغانستان را به امید خدا درخشان و روشن می بینیم و ما ذلك علی الله بعزیز

گذری کوتاه به دستاوردهای امارت اسلامی افغانستان طی دو سالی که به حکم رسیده است.(۲/۳)

گذری کوتاه به دستاوردهای امارت اسلامی افغانستان طی دو سالی که به حکم رسیده است.(۲/۳)

به قلم: دکتر سعید افغانی

 • سیاست خارجی معتدل امارت اسلامی:
  پس از تشکیل حکومت امارت اسلامی، مولوی امیرخان متقی به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه منصوب شد و وی نیز به نوبه خود اعلام کرد که سیاست امارت اسلامی مبتنی بر «سیاست خارجی معتدل» با همه طرف‌ها و مبادلات، مبتنی بر احترام متقابل و عدم مداخله در امور افغانستان خواهد بود و امارت اسلامی به خود اجازه دخالت در امور سایر کشورها را نمی دهد. در چارچوب این راهبرد، جهت گیری نظام دیپلماتیک امارت اسلامی را می توان به شرح زیر بیان کرد:
 1. همکاری با جامعه بین المللی:
  ذبیح الله مجاهد در اولین نشست خبری خود در کابل اعلام کرد: امارت اسلامی در سیاست خارجی بر ضرورت همکاری با جامعه جهانی برای دستیابی به برنامه های پیشرفته خود تاکید می کند و آماده همکاری دوستانه با همه کشورهای جهان است
  شیخ هیبت الله آخوندزاده، رهبر امارت اسلامی نیز در پیامی به مناسبت عید سعید فطر همان سال، بر ضرورت همکاری با جامعه جهانی تاکید کرد و فرمودند:
  افغانستان نقش مهمی در صلح و امنیت جهانی دارد و به همین دلیل همکاری با جامعه جهانی امری حیاتی است و به رسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان نیز حائز اهمیت است زیرا زمینه را برای همکاری بیشتر بین امارت اسلامی و جامعه جهانی فراهم می کند که برای تقویت صلح و امنیت بین المللی ضروری است.»
  این نشان می دهد که امارت اسلامی به همکاری و تقویت روابط با کشورهای جهان متعهد است.
 2. تمرکز بر دیپلماسی چندجانبه:
  امارت اسلامی برای دستیابی به اهداف و اصول تعیین شده در سیاست خارجی، دیپلماسی چندجانبه را برای تعامل با جهان، منطقه و همسایگان در اولویت قرار داد. در این راستا دستاوردهای امارت اسلامی قابل قبول است. نشست قطر، نشست آنتالیا، نشست اسلو، نشست اسلام آباد، نشست سمرقند و موارد دیگر تنها نمونه های بارز دیپلماسی چندجانبه بود که امارت اسلامی به آن اهتمام ورزید.
  این یکی از برجسته ترین دستاوردهای سیاسی افغانستان در این زمینه است.
 3. دیپلماسی دوجانبه:
  علاوه بر تمرکز بر دیپلماسی چندجانبه، تعاملات و دیدارهای دوجانبه نیز مورد توجه سران امارت اسلامی قرار گرفته که برای دستیابی به اجماع و تفاهم با کشورهای مختلف منطقه اتخاذ شده است.
  نشست تهران، نشست اسلام آباد، نشست چین، دیدار با نمایندگان کشورهای مختلف در مقر وزارت امور خارجه در کابل و موارد دیگر نمونه هایی از تلاش های انجام شده برای تفاهم از طریق دیپلماسی دوجانبه است.
  لازم به ذکر است که دستاوردهای به دست آمده در این بخش نیز حائز اهمیت است چرا که امارت اسلامی اعلام و تصریح کرد که با همه حتی با غرب و آمریکا که دو دهه کامل با آنها جنگیده است سر و کار دارد و درها را برای آنها باز می کند. برخورد با همه بر اساس احترام به حاکمیت و همکاری در عرصه سیاسی و اقتصادی بدون مانع است.
 4. ایجاد محیط امن برای افتتاح سفارتخانه های خارجی:
  پس از برقراری امنیت و ثبات در افغانستان، امارت اسلامی تلاش کرد تا برای حفظ امنیت نمایندگان سیاسی و نمایندگی های کشورهای خارجی در افغانستان، اعتمادسازی کند. با تلاش های مستمر وزارت امور خارجه، ۳۰ سفارت و نمایندگی سیاسی کشورهای خارجی در کابل و سایر ولایات افغانستان بازگشایی شده است.
  این آژانس ها عبارتند از: ایران، پاکستان، چین، روسیه، ترکیه، قطر، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، ایتالیا، امارات متحده عربی، اتحادیه اروپا، مصر، سوئیس، آلمان، نروژ و عربستان سعودی. علاوه بر این، تعدادی از کشورها کنسولگری های خود را در چندین استان بازگشایی کردند.
  این کنسولگری ها عبارتند از: ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، ایران، پاکستان و ترکیه در مزارشریف، کنسولگری پاکستان و ایران در ننگرهار، و کنسولگری ایران، پاکستان، ترکمنستان و ترکیه در شهر هرات. غرب کشور میتوان نام برد.
 5. ارائه خدمات کنسولی:
  با وجود عدم به رسمیت شناخته شدن بین المللی، ارائه خدمات کنسولی به اتباع افغانستان از دیگر دستاوردهای وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان است.
  در این راستا، صدور پاسپورت، حل مشکلات اقامتی و مذاکره با مقامات کشورهای همسایه به منظور جلوگیری از اخراج اجباری اتباع افغانستان مورد توجه مقامات وزارت امور خارجه امارت اسلامی بود.
  همچنین بر پیگیری مسائل زندانیان افغان در خارج از کشور و بازگشت آنان به افغانستان و زندانیان خارجی مقیم افغانستان با نمایندگان سیاسی و کنسولی امارت اسلامی افغانستان، سفارت های خارجی مقیم کابل و ادارات مربوطه تاکید شد.

ادامه دارد …. ان شاء الله

گذری کوتاه به دستاوردهای امارت اسلامی افغانستان طی دو سالی که به حکم رسیده است.(۱/۳)

گذری کوتاه به دستاوردهای امارت اسلامی افغانستان طی دو سالی که به حکم رسیده است.(۱/۳)

به قلم: دکتر سعید افغانی

مردم مجاهدپرور افغانستان پس از بیست سال از اشغال وطن و سرزمین خود توانستند با فداکاری های فراوان، خون های پاک و نیک جوانان، بزرگان و کودکان افغان، آزادی، استقلال و تسلط کامل بر کشور خود را به دست آورند.
دو سال از رهایی افغانستان، دیار فاتحان و مجاهدان از لوث اشغال وحشیانه بیگانگان و استعمار استکباری می گذرد، اشغالگرانی که ادعای خدایی می کردند و گمان می کردند تدبیر کننده امور هستند.
آره! بیست و دو سال پیش، در سال ۲۰۰۱، بوش به جهانیان وعده داد که جنبش طالبان و امارت اسلامی افغانستان را به طور کامل از بین خواهد برد و این گروه ستمدیده چاره ای جز مرگ یا زندان ندارد، پس آن لحظات سیاه خونریزی، ویرانی کشور و کشتار بیگناهان برای دو دهه آغاز شد.
اما ماجرا برعکس شد و خداوند مقوله تاریخی را که رهبر و مؤسس امارت اسلامی افغانستان، مجاهد مجدد، ملا محمد عمر مجاهد (رحمه الله) گفته بود، را محقق کرد. آنجا که گفت: «آمریکا به ما وعده شکست داد و خداوند به ما وعده پیروزی داده است، خواهیم دید کدام یک از این دو وعده صادقتر است و شکی نیست که وعده خدا محقق می شود و ما ان شاءالله پیروز خواهیم شد.»
خداوند به وعده خود وفا کرد و بندگان مؤمن خود را پیروز کرد و احزاب را به تنهایی شکست داد.
در ۳۱ آگوست ۲۰۲۱ میلادی، یعنی پس از قریب به بیست سال جهاد و مقاومت در برابر اشغالگر خارجی، دشمن بیرون رانده، شکست خورده و تحقیر شد و افغانستان سرافراز و مردم قهرمان آن به آزادی و استقلال دست یافتند. و امروز در ماه اگست ۲۰۲۳ میلادی پس از دو سال از حکومت امارت اسلامی افغانستان از دستاوردهای امارت اسلامی سخن خواهیم گفت
شایان ذکر است که جهان گواه است در این دو سال دشمنان چه اندازه توطئه کرده و کشور با چه چالش هایی مواجه بوده است.

 • شکست دشمن و رسیدن به استقلال و آزادی:
  امارت اسلامی افغانستان پس از شکست سومین امپراتوری جهان در افغانستان، یعنی ناتو، به رهبری فرعون عصر،(آمریکا )به قدرت بازگشت.
  این شکست یکی از بزرگترین دستاوردهای امارت اسلامی افغانستان به شمار می رود.
  با این فتح روح پیروزی و قدرت و ایمان به خداوند متعال و نصرتش برای بندگان مؤمنش زنده شد و پوزه دشمنی به خاک مالیده شد که گمان می کرد در میدان مبارزه و قتال بی رقیب است.
 • عفو عمومی:
  از جمله دستاوردهای بسیار بزرگی که در دو سال گذشته امارت اسلامی افغانستان به دست آورده است، احیای تاریخ نبوی بود
  در اولین گام رهبر امارت اسلامی، شیخ هیبت الله آخوندزاده (حفظه الله)اعلام کرد عفو عمومی برای همه کسانی است که با اشغال وحشیانه آمریکا همکاری کردند و از استعمار ناعادلانه خارجی حمایت کردند.
    مجاهدین امارت اسلامی عملکرد پیامبر صلی الله علیه و آله پس از فتح مکه را تکرار کردند، اذهبوا فأنتم الطلقاء

حتی بزرگترین همکار با اشغالگران آمریکایی به نام حامد کرزی در نتیجه این عفو عمومی رهبر امارت اسلامی، امروز در کابل، پایتخت افغانستان، در امنیت و رفاه و همراه با تعداد زیادی از مزدوران پیشین آمریکا زندگی می کنند. مهمتر از همه، همه اعضای امارت اسلامی در قبال همه کسانی که در کنار نیروهای خارجی اشغالگر بودند متعهد شدند که به این تصمیم پایبند باشند.

 • تشکیل دولت و حفظ کادرها و متخصصان:
  همه جهان به ویژه غرب و آمریکا در ابتدا تصور می کردند که امارت اسلامی قادر به مهار و مدیریت حکومت نیست، اما امارت اسلامی و رهبران آن در دو سال گذشته ثابت کرده اند که شایسته اداره حکومت و مدیریت آن هستند. همانگونه که طول بیست سال توان جهاد و مقاومت را داشتند می توانند امور سیاسی و اقتصادی را هم مدیریت کنند.

آره! امارت اسلامی در آغاز فتح افغانستان، پس از بیرون راندن اشغالگران و عوامل آنها از سرزمین های افغانستان، حکومتی را تشکیل داد که شامل همه مردم خود از جنوب و شمال، شرق و غرب بود و کادرها و متخصصان را در همه زمینه ها حفظ کرد. و کارمندان اداری اداره سابق کابل را که تقریباً ۸۰۰ هزار کارمند می‌رسیدند، حفظ کردند.

 • ثبات وضعیت امنیتی در سراسر کشور:
  افغانستان پس از چهار دهه جنگ مداوم و بی ثباتی توانست به امنیت و ثبات دست یابد.
  نیروهای امنیتی امارت اسلامی توانستند در مدت کوتاهی با حفاظت از اراضی و مرزها، مبارزه با داعش و گروه موسوم به مقاومت ملی وابسته به برنامه‌های اطلاعاتی فرانسه و رژیم صهیونیستی فضایی امن و آرام را در سراسر کشور ایجاد کنند و امنیت ملی را تقویت کرده و جنایات و تبهکاری را به حداقل برساند.

ادامه دارد ….. ان شاء الله

معین سیاسی وزارت خارجه ا.ا. افغانستان: بر کشورهای ائتلاف غربی که در اشغال افغانستان دخالت داشتند واجب است که بیبه افغانستان برگردند  و در بازسازی افغانستان سهیم شوند

معین سیاسی وزارت خارجه: بر کشورهای ائتلاف غربی که در اشغال افغانستان دخالت داشتند واجب است که بیبه افغانستان برگردند  و در بازسازی افغانستان سهیم شوند

به قلم: فضل احمد هراتی

یکی از مفاد قرارداد دوحه این است که آمریکا و متحدینش از در افغانستان بیرون بروند و از پنجره دوباره وارد شوند!
شیرمحمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان خطاب به ائتلاف بین‌المللی به ریاست ایالات متحده که در افغانستان نیروی نظامی داشتند گفته است که بر این کشورها «واجب» است تا دوباره به افغانستان برگردند.

معین سیاسی وزارت خارجه طالبان در مراسمی به مناسبت بیستمین سال‌روز تاسیس شرکت هوایی کام‌ایر در افغانستان گفته است که براساس توافق‌نامه دوحه، کشورهایی که در افغانستان نیرو داشتند، «مکلف» هستند به این کشور بازگردند و در بازسازی این کشور سهم بگیرند.
استانکزی که مذاکره‌کننده ارشد طالبان در گفت‌وگوهای صلح این گروه با امریکا در دوحه بود تاکید کرده است که این گروه مسئولیت «خروج امن نیروهای خارجی را به شکل خوبی» انجام داد و اکنون مسئولیت غرب است که به وعده‌اش درباره احیای نهادها در افغانستان عمل کنند.
سخنان معین سیاسی وزارت خارجه طالبان در حالی‌است که او پیش از این نیز گفته بود: «وظیفه جهان به خصوص وظیفه امریکا است که در آبادی افغانستان سهم فعال بگیرد. طوری که در بیست سال گذشته اقتصاد ما را خراب کردند، اکنون وظیفه‌شان است تا برگردند و در بازسازی اقتصاد این کشور سهم فعال بگیرند.»

این دعوتنامه های جریان استانکزی  از اشغالگران جهت بازگشت مجدد به افغانستان بر اساس قرارداد دوحه قطر انجام می گیرد و جریانی است که در ایران به اصلاح طلب مشهور هستند.

اما و اگرهای شرعی آزادی بیان در امارت اسلامی افغانستان

اما و اگرهای شرعی آزادی بیان در امارت اسلامی افغانستان

به قلم: ابومحمود کندزی

در اسلام برای تمام امور عبادی ۱. عقیدتی ۲. قلبی ۳. زبانی ۴. بدنی ۵. مالی قوانین و حد و مرزهایی تعیین شده است که اعضای جماعت و دارالاسلام ملزم به رعایت این قوانین و حد و مرزها هستند و الله تعالی ضمن بیان حدودش می فرماید:
 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ( بقره/۲۲۹) این احکام، حدود دین الله است، از آن سرکشی مکنید و تجاوز نکنید.
یا می فرماید:  تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا(بقره/۱۸۷) اینها حدود الله است، به آنها نزدیک نشوید.
بر این اساس به نگرش امارت اسلامی افغانستان در مورد آزادی بیان می پردازیم:
مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست‌الوزرا در مراسم اختتامیه برنامه حساب‌دهی دولت به ملت گفت: “امارت اسلامی افغانستان متعهد به آزادای بیان است.”

مولوی احمدالله وثیق، رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش نیز گفت: “آزادی بیان باید معیارهای اخلاقی پذیرفته شده در یک جامعه را در نظر بگیرد و آنچه که در تربیت اخلاقی جوانان و اطفال تاثیر بد دارد، نباید به صورت صوتی و تصویری به دیگران ارایه شود.”