آماده سازی  فتوی و قطعنامه توسط کفار سکولار جهانی و اعلان و انتساب آن به علمای درباری در مورد جهاد مسلمین افغانستان

آماده سازی  فتوی و قطعنامه توسط کفار سکولار جهانی و اعلان و انتساب آن به علمای درباری در مورد جهاد مسلمین افغانستان

 ارائه دهنده: مسلم الافغانی

چند ماه پیش، فرمانده عمومی نیروهای اشغالگر در افغانستان جنرال نیکلسون بسیار به صراحت گفته بود که در پهلوی فشارهای سیاسی و نظامی، فشار مذهبی نیز بر طالبان وارد می کنیم، وی از نشست احتمالی عالمان در اندونیزیا به حیث فشار مذهبی یاد کرده بود، سپس نشست مشابهی در کابل به راه انداخته شد و اینک نشست تازه ای در عربستان سعودی دائر گردید.

در نشست سعودی حرف های زیادی در مورد مشکلات افغانستان زده شد، اما کسی هم جرات نکرد در مورد ریشه های این مشکلات حرف بزند، رییس هیئت رژیم قیام الدین کشاف به تفصیل صحبت کرد، تکتیک های جنگی طالبان را یک به یک یاد کرد، اما در مورد عملیات های شب هنگام، حملات درون، پرتاب میزایل های سنگین و بمباران کورکورانهء اشغالگران که بیشتر قربانیان آن مردم ملکی اند، اشاره ای هم نکرد.

اشغالگران و رژیم کابل از راه های مختلف تلاش می کنند مسئولیت آغاز و دوام جنگ را به دوش طالبان بیاندازند، اما واقعیت اینست که جنگ کنونی را نه طالبان آغاز کرده اند و نه ادامه داده اند، این جنگ را اشغالگران به کمک حامد کرزیی، اشرف غنی، عبدالله، دوستم و…….آغاز کرده اند و تا هنوز برای رسیدن به اهداف نا مشروع شان ادامه داده اند، طالبان برای جنگ به امریکا و اروپا نرفته اند، اما امریکایی ها و اروپایی ها با توپ، تانگ و طیارات جنگی شان بسیار به وحشت به افغانستان آمدند، امنیت سراسری کشور را به جنگ خونین بدل کردند، ده ها هزار افغان ها را زندانی و صدها هزار دیگر را شهید و زخمی ساختند.

در نشست جده، افراطیت و تروریزم تقبیح شد، افراطیت و تروریزم در واقعیت قابل نکوهش است، اما ایشان آنعده حرکت ها و تنظیم های جهان اسلام را تروریست می خوانند که برای رهایی ملت خود از پنجه های خون آشام نیروهای استعمارگران مبارزه می کنند، در خاک خود استقلال می خواهند و می کوشند اشغالگران را از خاک خود برانند. روشن است که این گونه حرکت ها در آغوش ملت پرورش می یابد و به همکاری ملت مبارزه می کنند، به طور مثال، امارت اسلامی در افغانستان، حماس در فلسطین حرکت های مردمی است که اشغالگران از راه های مختلف برای از بین بردن آن می کوشند.

مقام تعجب و تاسف است که مبارزهء طالبان را بر ضد اشغالگران را افراطیت و تروریزم می نامند، اما نظامیان که از هزاران کلومتر دور جبراً آمده اند نه تنها تروریست خوانده نمی شوند بلکه پاسداران صلح و بشر دوستان نامیده می شوند و برای ادامهء حضور نا روا و جنایات جاری آن ها زمینه سازی می شود. تاسف آور اینست که استعمارگران و مزدوران آنان از زبان عالمان برائت می گیرند، برای کارهای نا درست شان مشروعیت پیدا می کنند و برای حضور مردود، غیر شرعی و غیر قانونی شان دلائل می تراشند.

یک دلیل روشن و انکار ناپدیر برای پروژه ای بودن نشست سعودی اینست که رژیم کابل پیش از پیش گفته است که « در کنفرانس سعودی بر عدم مشروعیت جنگ طالبان فتوی داده می شود، از طالبان خواسته می شود که از جنگ دست بگیرند و گفتگوهای صلح با رژیم را آغاز بکنند» .

این جا باید دقت صورت بگیرد، پیش از آغاز نشست چگونه معلوم شد که جنگ طالبان ناروا خوانده می شود ؟ جنگ زمانی روا یا نا روا خوانده می شود که عالمان دین تحقیقات همه جانبه بکنند، همه ابعاد جنگ را بررسی بکنند و علل و اسباب آن را تشخیص بدهند. اما هرگاه پیش از آغاز نشست، جهان از تصامیم نشست خبر باشد. آیا این گونه تصامیم حاصل بحث های نشست می باشد و یا اینکه پیش از پیش آماده شده و سپس برای اشتراک کنندگان قرائت می گردد ؟

آیا فیصله های از قبل نوشته شدهء نشست های فرمایشی حیثیت شرعی دارد ؟ آیا فیصله های سیاسی این چنین نشست ها فتوای شرعی خوانده می شود و اشتراک کنندگان چنین نشست ها آزاد هستند و به خواست خود درین نشست ها شرکت کرده اند و یا به اساس مجبوریت زر و زور رژیم آمادهء حضور درین نشست ها شده اند ؟ قضیه روشن است، مقامات استعمار و فرماندهان اجیر در برنامه ریزی چنین نشست ها مستقیما دست دارند، و فتوی و قطعنامه را نیز آن ها آماده می سازند، اما تنها از زبان عالمان که گردهم آورده شده اند اعلان می شود و به آن ها منسوب می گردد.

وزیر دفاع امریکا بخاطر برگذاری این نشست به مقامات سعودی سپاس نامه نوشته است، ابراز بسیار خوشحالی کرده و این را یک دست آورد بزرگ خود خوانده است. اگر نشست سعودی در واقعیت ابتکار سازمان کنفرانس اسلامی، عالمان دین، دولت سعودی و رژیم کابل می بود پس جیمز ماتیس خود را چرا مجبور پنداشت تا سپاسگذاری بکند، به سپاسگذاری وی چه نیازی بود ؟ این جا است که موضوع به اصل خود ( فشار مذهبی نیکلسون ) بر می گردد، این پروژهء نیکلسون بود. بناءً ماتیس لازم می داند از میزبانان و اشتراک کنندگان سپاسگذاری بکند.

 

ادامه خواندن آماده سازی  فتوی و قطعنامه توسط کفار سکولار جهانی و اعلان و انتساب آن به علمای درباری در مورد جهاد مسلمین افغانستان

وصیت نامهء  مجاهد ۱۴ ساله ای  که دیروز در ننگرهار به کفار سکولار و اشغالگر آمریکائی و مرتدین محلی  حمله کرد!

وصیت نامهء  مجاهد ۱۴ ساله ای  که دیروز در ننگرهار به کفار سکولار و اشغالگر آمریکائی و مرتدین محلی  حمله کرد!

ارائه دهنده: ابوصلاح الدین الکوردی

وصیت نامه از نوجوانی است که هنوز پای در رکاب جوانی نگذاشته بود و نه یک گل از امید هایش شگفته بود،که فخر تاریخ گردید و نامش جاویدان شد.

نو جوان  مجاهد  به دنبال درگیری مسلحانه با ارتش کفار اشغالگر آمریکائی و نوکران محلی آنها یک سرباز امریکایی را مردار نموده که در نهایت  برادر قهرمان ما از سوی مرتدین به شهادت رسید. نحسبه کذالک و الله حسیبه.

وصیت نامه

بسم الله الرحمان الرحیم

من سید محمد از تمام اعضای فامیل بخشش خواسته و در مبایل “خان” بدون اجازه وی گیم (بازی) کرده ام از وی هم بخشش می خواهم.

خدمت خاص مادرم را انجام نداده ام از ایشان بخشش می خواهم .

اگر بر اطفال ترحم و شفقت نکرده باشم ،از آنها هم امید بخشش را دارم .

تومانچه “تفنگچه ” را بدون اجازه بخاطر جهاد برده ام امید است که الله در مال تان برکت باندازد و مرا بخشیده و امید که شهادت نصیبم شود.

روز جمعه به جهاد خواهم رفت و الله مرا شهادت نصیب نماید.

اگر در آوردن سبزی یا دیگر مواد خوراکی که از من خواسته شده بود کوتاهی کرده باشم مرا ببخشید.

روز قیامت بسیار دشوار است،پدر ،مادر ،کاکا ،پسران کاکا و همسایه ها همه تان مرا ببخشید

جنگ روانی زیرکانه ی کفار سکولار جهانی و خیانت علمای سوء در برابر  جهاد مشروع ملت افغانستان

جنگ روانی زیرکانه ی کفار سکولار جهانی و خیانت علمای سوء در برابر  جهاد مشروع ملت افغانستان

ارائه دهنده: ابوصلاح الدین الکوردی

بعد از گذشت نزدیک به هیجده سال از اشغال سرزمین اسلامی افغانستان  توسط کفار سکولار جهانی به رهبری ناتو و آمریکا  حالا دیگر دوست و دشمن یقین نموده ‌اند که سرزمین اسلامی افغانستان یکی از همان دژهای تسخیر ناپذیر است. مقاومت جانانه و دفاع قهرمانانهء ملت مسلمان افغان به همراه مهاجرین مسلمان سایر سرزمینهای مسلمان نشین دشمن را در میدان نظامی از پای در آورده است.

به همین جهت کفار سکولار و اشغالگر جهانی به فکر افتادند تا شکست خود را در میدان نظامی به وسیله‌ی ترفندهای مکارانهء ‌شان بپوشانند. آن‌ ها هر از گاهی عالِم ‌نماها و جانشینان “بلعم باعورا” را با تطمیع گرد هم می آورند و از آن‌ها علیه جهاد و دفاع از کیان اسلامی فتوا می‌گیرند.

عجیب است! مستفتی “ترامپ” است و مفتی، کسی است که از الفبای عقیده و ابجدیات دین تهی است. و فتوای وارونه و نادرستِ این مفتی‌نماها، در مورد یکی از احکام بدیهیِ اسلام، و از مسلّمات تمام ادیان و اقوام است؛ یعنی حق دفاع مشروع از خاک، ناموس و عقیده.

یا این‌که ترامپ، این عالم‌نماها و ملّاهای درباری را به باد مسخره گرفته است و از دنیادوستی و خیانتشان نسبت به دین و مسلمین، سوء استفاده می‌کند، این عالِم‌ نماها دیده و دانسته، آب به آسیاب دشمن می ریزند و از این رهگذر، به دین و امت خویش خیانت می ‌ورزند.

از یک طرف، عالم‌ نماها را جمع می‌کند؛ حق دفاع مجاهدان را نامشروع می ‌خواند و آن ‌ها را به صلح فرا می‌خواند، اما از طرف دیگر و با فاصله‌ی زمانیِ یک روز، سران ناتو در بروکسل جمع می‌شوند و اعتبار نظامی خود را افزایش می ‌دهند تا راحت ‌تر بتوانند به وحشی‌گری و کارهای جنایتکارانه ی خود در حق ملت مسلمان افغانستان دست بیاندازند.

از یک طرف طالبان را به صلح و آشتی دعوت می ‌دهند و از طرف دیگر، انگلیسِ مکّار، تعداد نیروهایش را در افغانستان افزایش می ‌دهد !  وقت آن رسیده است که این عالِم‌ نماها و ملاهای درباری به خود آیند و این تناقض‌گویی و دو رنگیِ کفار سکولار جهانی‌  را درک بکنند و بیش از این، همکار و همیارِ آن‌ ها در این نبرد آشکار میان دین سکولاریسم  و دین اسلام  نباشند.

این کفار سکولار جهانی تنها «تسلیم شدن» در برابر قوانین کفری خود و «تسلیم شدن» در برابر خودشان را می خواهند نه «صلح» را . همه بای بدانند که بین «تسلیم شدن» با «صلح» فرق وجود دارد .

«والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون»

افغانستان و  دو نشست همزمان مزدوران دین فروش آمریکا در عربستان و نظامیان ناتو در مورد جهاد افغانستان

افغانستان و  دو نشست همزمان مزدوران دین فروش آمریکا در عربستان و نظامیان ناتو در مورد جهاد افغانستان

ارائه دهنده: خان  افغانی

یکی دو روز گذشته در بروکسل (مرکز ناتو) هم نشست جریان دارد و در شهر جده (عربستان سعودی) هم. مقامات کابل هدف این دو نشست را برای رسانه ها چنین بیان می کنند که گویا برای حل معضلهء افغانستان، از دوستان خارجی شان خواسته اند این نشست ها را دائر بکنند.

فرق هر دو نشست اینست که در نشست ناتو، هر دو رییس رژیم کابل خواستار زیادت عساکر اشغالگر، تداوم اشغال و کمک های دالری از باداران خارجی شان هستند. اما از ملاهای که در سعودی گردهم آورده شده اند می خواهند که بر ضد جهاد کنونی فتوی بدهند .

صرف نظر ازینکه این نشست های متضاد نتیجه ای خواهد داشت یا خیر، این نسخه های ناکامی است که در سال های گذشته بارها آزموده شده است.

این نشست ها در حالی جریان دارد که در عین همین شب و روزها، کافران اشغالگر در بخش های مختلف کشور به همکاری مزدوران داخلی شان برای کشتار گروهی و دسته جمعی افغان های بی گناه کمر بسته اند و از هیچ گونه جنایت دریغ نمی ورزند.

ویدیوهای دردناک و منظره های وحشتناک بمباران بی رحمانه و چاپه های و حشیانهء آن ها در لوگر، ننگرهار، خوست، بلخ، هلمند، غزنی، زابل، فاریاب و بعضی مناطق دیگر را می توان در رسانه های آزاد و شبکه های اجتماعی به چشم سر مشاهده نمود.

از سوی دیگر نمایندهء ترامپ/وزیر خارجهء امریکا مایک پمپیو مخفیانه به کابل می آید، با غلامان ارگ نشین اش می بیند و صبح آن روز اعلان می کند که ما در افغانستان باقی می مانیم، وی در همان روز هر دو رییس رژیم مزدور را به نشست سران ناتو روان می کند، تا ازان ها مطالبه بکنند که عساکر و دالر را اضافه بکنید.

از  یکطرف کفار اشغالگر و مزدوران داخلی شان برای تداوم اشغال و ادامهء وحشت و جنایت چنین دست و پا می زنند، اما از سوی دیگر نشستی را در سعودی به نام صلح طلب می کنند، آیا این دو کار با هم تضاد ندارد ؟ آیا این گونه صلح امکان دارد که از یکسو تلاش ها برای بقای اشغال شدت یابد و در عین حال نعره های صلح زمزمه شود ؟

این نیز نشان دهندهء منافقت مزدوران خود فروخته است که عنوان نشست را صلح می گذارند و لیکن از اشتراک کنندگان نشست مطالبه می کنند که فتوای تحریم جهاد مقدس در برابر اشغال ظالمانهء امریکا را صادر بکنند. ادامه خواندن افغانستان و  دو نشست همزمان مزدوران دین فروش آمریکا در عربستان و نظامیان ناتو در مورد جهاد افغانستان

سخنانی چند در مورد تغییرمنهج وملی گرا بودن حکومت بدیل اضطراری اسلامی طالبان

سخنانی چند در مورد تغییرمنهج وملی گرا بودن  حکومت بدیل اضطراری اسلامی طالبان

به قلم: ابوصلاح الدین الکوردی

بسم الله الرحمن الرحیم

بدون شک هم اکنون که مسلمین در جنگ با حکومتهای متحد کفار جهانی و مرتدین محلی هستند تنها با قدرتی مثل خودشان یعنی با وحدت و حکومت می توان با انها رو برو شد نه با تفرق و گروههای متفرق و ضعیف . چون وحدت منبع قدرت و تفرق منبع ذلیلی است .

برای کسب این قدرت هم تنها ۳ ابزار وجود دارد:

  • خلافه علی منهاج نبوه
  • حکومت بدیل اضطراری اسلامی
  • مجلس واحد شورای مجاهدین

هم اکنون که ما از خلافه علی منهاج نبوه که همه ی مسلمین را با تمام تفاسیرشان در شورای اولی الامر واحدی جمع کند محروم هستیم حکومتهای بدیل اضطراری اسلامی بهترین انتخاب و گزینه برای کسب عزت و جهاد با اشغالگران کافر خارجی و مرتدین و مزدوران محلی  هستند . تنها در صورت نبود این حکومتهای بدیل اضطراری اسلامی است که باز از روی اضطرار و ناچاری مسلمین به مجلس واحد شورای مجاهدین پناه می برند .

حالا که در افغانستان حکومتی بدیل اضطراری اسلامی به نام طالبان وجود دارد بر مسلمین آن دیار با تمام تفاسیری که دارند لازم است که به آن بیعت دهند و در پناه این سپر با دشمن اصلی خود جهاد کنند . در این راستا ممکن است که این حکومت بدیل اضطراری اسلامی از تاکتیکها و امتیاز دهی هائی (مثل صلح حدیبیه توسط رسول الله صلی الله علیه وسلم) استفاده کند که برای عده ای از ناظرین ایجاد شبهه کند و عده ای از مسلمین برایشان این شبهه درست شود که  طالبان عوض شده و طالبان سابق نیست و منهجش تغيير كرده و غیره

باید عرض کنم این حرکت مبارک در طول نزدیک به نیم قرن جهاد و مقاومت در دفاع از دین  با مخالفان زیادی روبرو شده وهربار قوی تر و قدرتمندتر از قبل ظاهر شده  چون جوهر وسرچمشه اش را شرع الله عزوجل  و مردمی بودن و کسب پایگاه مردمی قرار داده است مردمی مسلمان که کمتر خانواده ای وجود دارد که یک شهید در راه جهاد فی سبیل الله فدا نکرده باشد .

و در راه این مسیر سختی های زیادی را متحمل شده که می توانم با صراحت بگویم در این چند دهه ی گذشته هیچ قوم و گروهی همانند طالبان و مردم مسلمان افغانستان در راه جهاد فی سبیل الله امتحان وابتلاء نشده اند. ولی با این وجود تا حالا به فضل الله عظیم الشان ثبات ومبادی خود را حفظ کرده واز ان تنازل نکرده اند. ادامه خواندن سخنانی چند در مورد تغییرمنهج وملی گرا بودن حکومت بدیل اضطراری اسلامی طالبان

پاسخ به برخی از شبهات و اتهامات دوله در مورد مجاهدین امارت اسلامی طالبان[۱]

پاسخ به برخی از شبهات و اتهامات دوله در مورد مجاهدین امارت اسلامی طالبان[۱]

به قلم : ابو حفص

بسم الله الرحمن الرحیم

در این برهه زمانی که مجاهدین امارت اسلامی مورد هجوم های گسترده  نظامی و تبلیغاتی از  جانب کفار اشغالگر قرار گرفته اند و در مقابل  مجاهدین شب و روز در حال مبارزه عقیدتی و نظامی با این کفار  داخلی و خارجی هستند عده ای با سو استفاده از این امر و برای گسترش جماعت خود در خراسان با اتهاماتی چون مرتد صوفی قبر پرست عمیل پاکستان و غیره دست به حمله ای تبلیغاتی (همراه با جبهه کفار اشغالگر ) علیه امارت اسلامی اعزها الله زده اند

اکنون که کفار اشغالگر قصد دارن تا نیرو های امارت را به جبهاتی غیر از جنگ با انان مشغول کنند میبینیم مجاهدین امارت با درک این قضیه هیچگاه رسانه ها و لوله ی تفنگ خود را به طرف مسلمین گمراه و حتی حاملان افکار خوارج و ملا های مزدور و غیره نشانه نمیروند

به عنوان مثال میبینیم شب و روز جماعت دوله در اصداراتش به مجاهدین حمله ور میشود انان را قتل عام میکند و بیانیه ها و کتاب ها و مقالات بسیاری را در صادر کردن حکم رده بر مجاهدین منتشر میکند

اما در مقابل مجاهدین امارت حتی یک بیانیه یا رساله هم به طور جدی علیه انان ننوشته و خود را به انان (بر خلاف میل کفار) مشغول نمی کنند

به همین خاطر سبب شده تا این جماعت گمان کنند که در راه حق قدم بر میدارند

و چه زیبا گفته است امام علی رضی الله عنه : هنگامی که اهل حق بر باطل ساکت شوند اهل باطل گمان می کنند حق هستند

در این رساله مختصر قصد داریم برخی از اتهامات این افراد جاهل و بدون اطلاع از افکار مشایخ جهادی را پاسخ بدیم باشد که خداوند به سبب ان به ما خیری برساند و باعث اگاهی ولو یک مسلمان نیز بشود

 

اتهاماتی که بر امارت اسلامی وارد می کنند

 

۱): امارت اسلامی مرگ ملا عمر رحمه الله را سالها مخفی کرد و این یک نوع خیانت محسوب میشود ادامه خواندن پاسخ به برخی از شبهات و اتهامات دوله در مورد مجاهدین امارت اسلامی طالبان[۱]

از زبان کفار اصلی جنایات اردوی ملی مرتد را در حق کودکان اهل سنت افغانستان بشنوید

 

از زبان کفار اصلی جنایات اردوی ملی مرتد را در حق کودکان اهل سنت افغانستان بشنوید

 ارائه دهنده: عبدالغفار شاهی

گرگوری باکلی در آخرین تماس تلفنی با پدرش گفت که صدای آزار جنسی پسرها توسط افسران افغان را در سنگر محل خدمتش در جنوب افغانستان می‌شنود و این موضوع او را آزار می‌دهد.

از نیویورک تایمز:
گرگوری باکلی جونیور، سرجوخه آمریکایی بود که در افغانستان خدمت می‌کرد. گرگوری به پدرش گفت: «شب‌ها صدای فریاد پسرها را می‌شنویم، اما اجازه نداریم کاری کنیم.»

پدر گرگوری باکلی (Gregory Buckley) این جملات را به خوبی به یاد دارد. پسرش در سال ۲۰۱۲ با شلیک گلوله کشته شد و این حرف‌ها را پیش از مرگش به او گفته بود. او به پسرش گفت که باید این مسئله را مافوق‌‎هایش در میان بگذارد. آقای باکلی می‌گوید: «پسرم گفت که مافوق‌هایش به او گفته‌اند که باید نوع نگاهت را به تغییر دهی، چرا که این مسئله در فرهنگشان است.»

سو استفاده جنسی از کودکان مشکلی ریشه‌دار در افغانستان و به ویژه در مناطق روستایی این کشور است. فرماندهان نظامی در مناطق روستایی بر مردم مسلط هستند. این عمل در افغانستان «بچه بازی» نامیده می‌شود. البته به نظامیان آمریکایی توصیه شده که به هیچ وجه در این موضوعات مداخله نکنند.

آقای باکلی (پدر) می‌گوید که سیاست «عدم توجه به سو استفاده‌های جنسی» یکی از دلایل کشته شدن پسرش بوده است

نیروهای آمریکایی از فرماندهان افغان برای مبارزه با طالبان استفاده کرده و همین مسئله به این سیاست دامن زده است. آن‌ها فرماندهان افغان را در مناطق روستایی به کار گرفته و در مقابل سو استفاده‌های جنسی اقدامی را صورت ندادند. «دان کین» کاپیتان سابق نیروهای ویژه آمریکایی است که به دلیل ضرب و شتم یک فرمانده شبه نظامی افغان به آمریکا برگردانده شد. دلیل ضرب و شتم نیز این بود که دان کین پسری را دید که به عنوان «برده جنسی» با زنجیر به تخت آن فرمانده بسته شده بود. گفتنی است آن فرمانده افغان توسط نیروهای نظامی ایالات متحده حمایت می‌شد.

دان کین می‌گوید: «ما برای این به افغانستان آمدیم که جلوی طالبان را بگیریم، اما افرادی را بر سر قدرت گذاشتیم که کارهایی را انجام دادند که طالبان آن‌ها را انجام نمی‌داد. ریش‌سفیدهای چندین روستا این چیزها را محرمانه به من گفتند.» ادامه خواندن از زبان کفار اصلی جنایات اردوی ملی مرتد را در حق کودکان اهل سنت افغانستان بشنوید

حل ۱۰ سال مشکل قحطی و گرسنگی جهان با هزینه ی جنگ آمریکای سکولار در عراق و افغانستان

حل ۱۰ سال مشکل قحطی  و گرسنگی جهان با هزینه ی جنگ آمریکای سکولار در عراق و افغانستان

ارائه دهنده: سید مراد. م

زمانی که سکولاریستها تنها با زبان اسلحه با مسلمین گفتگو می کنن تا زمانی که این مسلمین را از مفاهیم ۴ گانه ی دین خود منصرف کنن . وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا (بقره/۲۱۷) یعنی تا زمانی که مسلمین دست از قدرت و حکومت و دست از قانون شریعت الله و اطاعت کردن از چنین حکومت و قانونی بردارند و معیار پاداش و مجازات هم بر اساس قوانین دین اسلام نباشد  و هم حکومت و هم قانون و هم اطاعت کردن و هم مجازات کردن و پاداش دادن بر اساس دین سکولاریسم باشد اینها به جنگ خود ادامه می دهند .

این کفار سکولار به هیچ چیزی غیر از این راضی نیستند و تا رسیدن به این هدف جنگ را بر مسلمین تحمیل می کنن هر چند که متحمل میلیاردها دلار ضرر هم شوند و یا باعث کشتار میلیونها انسان در این سرزمینها و سایر جهان شوند . طبق آمار رسمی حکومت سکولار آمریکا

۱/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ دلار برای جنگ  در عراق و افغانستان خرج کرده، این پول به قدری زیاد است که می شد با آن مشکل قحطی و گرسنگی در جهان را برای ۱۰ سال حل کرد! . این تنها آمار هزینه های جنگ در این دو کشور است حالا اگر هزینه های جنگ در پاکستان و صومالی و سوریه و مصر و الجزایر و لیبی و غیره به آن افزوده شود بهتر می توان چهره ی این درنده خو را مشاهده کرد.

این چهره ی واقعی آمریکای سکولار است که سکولار زده ها تمایلی به معرفی آن ندارند و میل ندارند مسلمین چهره ی واقعی ، دیکتاتور، بی رحم، جنایتکار و خونریز آن را که پشت شعارهای دموکراسی و آزادی و جامعه ی مدنی پنهان کرده ببینند.

 

ایالات متحده  دلار برای جنگ در عراق و افغانستان خرج کرده، این پول به قدری زیاد است که میشد با آن مشکل قحطی و گرسنگی در جهان را برای ۱۰ سال حل کرد!

 

شدت یابی وحشت افکنی سکولاریستهای آمریکائی و متحدینش در افغانستان

شدت یابی وحشت افکنی سکولاریستهای آمریکائی و متحدینش در افغانستان

به قلم: محمود  کندزی

کانگرس امریکا قانونی را تصویب کرده که براساس آن نیروهای امریکایی بار دیگر وارد میدان جنگ در افغانستان می ‌شوند. در این قانون تصویب شده صلاحیت‌ های ویژه و خاصِ را به ‏نظامیان این کشور در افغانستان برای نابود سازی طالبان، شبکۀ حقانی و دوله اعطا کرده و منابع بیشتری نیز در اختیار این نیروها قرار می ‌دهد. هم ‌چنان طی این قانون ۹۸۰۰ سرباز امریکایی تا ماه اپریل ۲۰۱۷ در افغانستان باقی خواهند ماند.

در پیوند به این قانون، ذکر نکات ذیل مهم و ارزنده می ‌نماید:

یکم: این قانون در حالی تصویب شده است که پیش از این، براساس پیمان امنیتی کابل-واشنگتن قرار بود نیروهای امریکایی وظیفه آموزشی و مشورتی در افغانستان داشته و پس از سال ۲۰۱۴ میلادی وارد میدان جنگ در این کشور نشوند؛ ولی حالا عملاً دیده می ‌شود که امریکایی ‌ها بصورت رسمی برخلاف نقش آموزشی شان در افغانستان که خود برای شان تعیین نموده بودند، وارد جبهات مستقیم جنگ می ‌شوند.وارد شدن به‏ جنگ رویارویی به ‏معنی شدّت گرفتن جنگ در افغانستان خواهد بود. هرچند قبل از این نیز بصورت غیر رسمی ولی گسترده در میدان ‌های رزمی مشغول نبرد بودند.

دوم: این اقدام کانگرس امریکا، جنگ را در افغانستان وسعت می‌ بخشد. کشتار غیرنظامیان افزایش می ‌یابد، بمباران هوایی ممکن است هر نقطه‌ ی از افغانستان را آماج قرار دهد و هیچ جایی مصئون به ‏نظر نمی‌ رسد. تعدادی زیادی افراد بی‌ گناه باز هم به القاب گوناگون به‏ بند کشیده خواهند شد. خلاصه در تحت این قانون بیشتر از پیش طفل و پیر و جوان ما به ‏قربانگاه فرستاده می ‌شوند.

سوم: با در اختیار قرار دادن صلاحیت‌ های ویژه به ‏نیروهای امریکایی در افغانستان دو باره جنایات و وحشی‌ گری این نیروهای ددمنش اوج خواهد گرفت و هر روز ما شاهد جنایات جدیدی این نیروها بالای مردم مسلمان افغانستان خواهیم بود. چنان ‏چه در طول چهارده سال گذشته این نیروها چنان وحشی ‌گری‌ ها و جنایات هولناکی را انجام داده‌ اند که حتی حیوانات بالای هم‌ نوع خود انجام نمی ‌دهند؛ ولی این نیروها انجام داده ‌اند، که انسانیت از ذکر آن شرم کرده و عرق از جبین ‏اش می ‌ریزد. ادامه خواندن شدت یابی وحشت افکنی سکولاریستهای آمریکائی و متحدینش در افغانستان

اهمیت حکومت اسلامی و دارالاسلام در وضع موجود مسلمین

اهمیت حکومت اسلامی و دارالاسلام  در وضع موجود مسلمین

به قلم : سید مراد کامیارانی

دارالاسلام سرزمینی است که بر اساس یکی از مذاهب اسلامی و یا شورای اسلامی و اجماع تمام مسلمین اداره می شود . چنین سرزمینی که دارای حکومتی اسلامی است سپری دربرابرهرنوع درنده ، مضرات ودشمن امت اسلامی می باشد.

ای کاش مسلمین اهمیت دارالاسلام و حکومت اسلامی را درک کرده وبه آن افتخارمی کردند وبه یاری وگسترش این  حکومت اسلامی باجان ودل همگام حرکت می کردند. ای کاش جوانان مسلمان تحت تأثیرفرهنگ قومیت زبان وسمت ونژاد نمیرفت، ای کاش فرزندان مجاهد این امت را فرزندان جان برکف اسلام برادر وفرزند خود واصیلی این امت می دانست.افسوس که اکثریت نیست.

ای کسیکه مجاهدین حکومت اسلامی  رامزدور ودست نشانده غرب دانسته به نام های زشت والقاب تحقیرآمیز خطاب می کنی یکبار برغزوات پیامبر   نگاه بنداز ویک بار به جنگ های خلفای راشدین واصحاب   وسایرفرماندهان اسلامی نگاهی بنداز که چه تفاوتی بین آن ها ومجاهدین  حکومت اسلامی وجود دارد؟

  • آیا حکومت اسلامی ما  بخاطر جنگ بامشرکین زیاده روی کرده است؟
  • آیا تمام فرق و مذاهب اسلامی و تمام تفاسیر آن را در خود جای نداده است؟
  • آیا مذاهب مختلف اسلامی را در انجام عبادات فقهی خاص خود محدود کرده است؟
  • آیا در خدمت رسانی و مراکز درمانی ، آموزشی و… میان مذاهب اسلامی فرق گذاشته است؟
  • آیا به خاطر مذهب با مسلمین جنگیده است؟
  • و…

ادامه خواندن اهمیت حکومت اسلامی و دارالاسلام در وضع موجود مسلمین