مردمی و اسلامی بودن ابعاد شکل دهنده ی حکومت بدیل اضطراری اسلامی ایران

مردمی و اسلامی بودن ابعاد شکل دهنده ی حکومت بدیل اضطراری اسلامی ایران

به قلم: شیعه ی علی

حکومت بدیل اضطراری اسلامی[۱] در ایران که پس از انقلاب سال ۵۷ شکل گرفت واحدی است که از بر اساس دو قدرت نیرومند شکل گرفت : یکی اسلامی بودن (شیعه و حنفی و شافعی) و دیگری مردمی و فراگیر بودن .

در این صورت این انقلاب در ایران، هم  بر اساس معیارهای اسلامی تمام فرق اسلامی موجود در ایران شکل گرفت و هم مردمی بود و توسط خود مردم به وجود آمد، به پیروزی رسید و تا کنون محافظت شده است . در اینجا نمی توان مردمی بودن یا اسلامی بودن را از این انقلاب بگیریم.

اسلام دین مردم ایران است و علاوه بر آن دینی مردمی است، بنابراین مردمی بودن از خود اسلامی بودن برمی‌‌آید. مردم ما اسلام را می خواهند و نمی توان مردم را از اسلام جدا کرد بلکه اسلام و مردم برای ما یک منظومه و مجموعه و سیتم است که باید با همدیگر مورد ملاحظه قرار بگیرند و با هم باشند؛ این درهم‌‌تنیدگی باید حفظ بشود. هر کدام از این جهات تضعیف بشود، کل و مجموعه تضعیف شده است.

مهمترین مساله برای تمام اقشار جامعه از رهبریت تا پائین ترین رده ها مسئله‌‌ی پایبندی به این مجموعه و رعایت حفظ این مجموعه در کشور و در نظام است، که زاویه‌‌ای پیدا نکند، مشکلی برایش به وجود نیاید، در او تنقیصی و تبعیضی حاصل نشود، با همین جامعیت حرکت کند و پیش برود. انحراف از این منظومه‌‌ی مستحکم، موجب انحراف از نظام اسلامی خواهد بود.

هم اکنون جنگی روانی و همه جانبه از سوی شبکه های مختلف ماهواره ای و مجازی در جریان است که از یک آبشخور تغذیه می شوند و هدف واحدی را دنبال می کنند. عده ای رسما سعی دارند با ترویج انواع مکاتب سکولاریستی، اسلامی بودن این انقلاب را متزلزل و انکار کنند و مردم را از اسلام جدا کنند؛ و دسته هائی هم هستند که با نام اسلام و در لباس تسنن آمریکائی یا تشیع انگلیسی قصد دارند با دامن زدن به اختلافات ریز فقهی مذاهب، و مشغول کردن مسلمین به مسلمین، در نهایت مردم را از حکومت و قانون شریعت الله جدا کنند و نوعی سکولاریسم و لیبرالیسم مبتذل را در لباسی اسلامی به مردم معرفی کنند.


[۱] یک مرحله پائینتر از حکومت اسلامی بر منهاج نبوت و یک مرحله بالاتر از مجلس واحد شورای مجاهدین است که روی هم رفته «۳ابزار» اساسی و حیاتی را تشکیل می دهند.

چگونگی برخورد با شبکه های ماهواره ای کلمه و..و رسانه های مجازی سهاب و… ودعوتگران به سوی جهنم از زبان پیامبر

چگونگی برخورد با شبکه های ماهواره ای کلمه و..و رسانه های مجازی سهاب و… ودعوتگران به سوی  جهنم از زبان پیامبر صلی الله علیه وسلم

کاتب: بِراهُندگ بلوچ

زمانی که می گوئیم دین اسلام و شریعت آن برای تمام انسانها و تمام زمانها تا روز قیامت نازل شده است به این معنی است که قوانین و احکام آن تکمیل شده اند و نقصانی در آنها نیست و لازم نیست کسی دیگر بیاید و فکر کند –نعوذ بالله – کار خدا ناقص است و او آن را تکمیل می کند یا اینکه –نعوذ بالله –  چنین فکر کند که او حکیم تر و علیم تر از الله تعالی است و  قوانین دیگری را جایگزین قوانین الله تعالی کند .

حالا اگر کسانی از منافقین و سکولار زده ها تصمیم بگیرند که با شعارهای اسلامی و لغات اسلامی و حتی استفاده ی غلط از آیات و احادیث و تاریخ مسلمین قانونی غیر از قانون الله را به مسلمین معرفی کنند بدون شک مردم را به سوی جهنم دعوت می کنند اما با زبانی اسلامی و قیافه ای اسلامی .

برای مقابله با مکر منافقین و خنثی کردن تبلیغات ضد اسلامی آنها ابتدا لازم است آنها را خوب بشناسیم و خوب به مسلمین معرفی کنیم تا در دام آنها نیافتند و در مرحله ی دوم مسلمین را به امام مسلمین که توسط یکی از «۳ابزار» به وجود آمده دعوت دهیم که تنها راه جلوگیری از انحراف و سرگردانی و فریب خوردن و تفرق و ذلیلی و تنها سپر جهت مقابله با دشمنان است .

حذیفه‌بن الیمان رضي الله عنه روایت می‌کند که:

كان الناس یسألون رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن الخیر، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن یدركنی، فقلت: یا رسول الله! إنا كنا في جاهیلة وشر، فجاء‌نا الله بهذا الخیر، فهل بعد هذا الخیر من شر؟ قال: نعم، قلت: هل بعد ذلك الشر من خیر؟ قال: نعم وفیه دخن، قلت: وما دخنه؟ قال: قوم یستنون بغیر سنتي ویهدون بغیر هدیی وتعرف منهم وتنكر، قلت: هل بعد ذلك الخیر من شر، قال: نعم دعاة علی أبواب جهنم، من أجابهم إلیها قذفوه فیها، فقلت: یا رسول الله! صفهم لنا، قال: قوم من جلدتنا، ویتكلمون بألسنتنا، قلت: یا رسول الله! فما تری إن أدركنی ذلك، قال: تلزم جماعة المسلمین وإمامهم، فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض علی أصل شجرة حتی یدرك الموت وأنت علی ذلك. [۱]

مردم در مورد خیر و خوشی و نعمت از رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال می‌کردند ولی من در مورد شر و فتنه، از ترس اینکه شاید با آن برخورد کنم، سؤال می‌کردم. گفتم: یا رسول الله، ما در جنگ و جاهلت بودیم که الله این خیر و خوشی و نعمت اسلام را به ما عطا کرد. آیا بعد از این خیر و خوشی، شر و فتنه وجود دارد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: بله، ولی همراه خیر و خوشی فساد و اختلاف وجود دارد. گفتم: خوب، فساد و اختلافش چیست؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: قومی هستند که خلاف سنت من عمل می‌کنند، کارهای خوب و کارهای ناروا هم دارند و تو بعضی از کارهایشان را می‌پسندی و بعضی را نمی‌پسندی.

گفتم: آیا بعد از این خیر و خوشی، شر و بدی می‌آید؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: بله، دعوتگرانی بر درهای جهنم قرار دارند، هرکس جوابشان را بدهد و دعوتشان را قبول کند او را به جهنم داخل می‌کنند. گفتم: یا رسول الله، وصف حال و ظاهر آنها را برایم بگو، پیامبر صلى الله عليه وسلم فرمود: قومی هستند از پوست ما و مثل ما حرف می‌زنند. گفتم: یا رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر به آنها برخورد کردم چه کار کنم. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: ملزم به جماعت مسلمانان و امامشان داشته باش. گفتم: اگر جماعت مسلمانان وجود نداشت، یا پیشوایی نداشتند. رسول الله صلى الله عليه وسلم گفت: از تمام فرقه‌ها و احزاب دوری کن اگرچه در زیر درختی به تنهایی باز مانده باشی، تا زمانی که می‌میری این برای تو بهتر است از اینکه با آنها قاطی شوی.

امیدورام اهل سنت ایران به صورت عام و اهل سنت بلوچ به صورت خاص- همچون سایر موارد – به سخنان رسول الله صلی الله علیه وسلم صادقانه گوش دهند و فریب رسانه های ماهواره ای دشمنان قانون شریعت الله چون کلمه و نور و … و شبکه های مجازی چون سهاب و پادآ و.. را نخورند که همگی با ظاهری اسلامی و به نام دفاع از اهل سنت و غیره در حال جنگ نرم و روانی برعلیه قانون شریعت الله تعالی و در حال دعوت و تبلیغ دین سکولاریسم و دموکراسی و دعوت به سوی جهنم هستند .


[۱] صحیح مسلم

اشغالگران و رژیم کابل وحشت جاری را متوقف بسازند

اشغالگران و رژیم کابل وحشت جاری را متوقف بسازند

ارائه دهنده : ابومحمود کندزی

گراف تلفات ملکی در حملات هوایی و چاپه های شب هنگام اشغالگران و رژیم کابل بسیار بالا رفته است، دشمن به کشتار مردم ملکی و ویرانی خانه های شان کمر بسته است. در چند روز گذشته، تعداد زیادی مساجد، مدارس، کلینک ها و مناطق مسکونی در بمباردمان ها و چاپه های دشمن ویران شده است.

اشغالگران و رژیم کابل مناطق مسکونی غیر نظامیان را به گونهء پیهم و ارادی آماج حملات هوایی و چاپه های شبانه قرار می دهند. تمام قربانیان این حملات مردم ملکی می باشند و بر علاوه از شهادت زنان، کودکان و جوانان، خانه ها، اموال و کشت های مردم نیز از بین می روند.

دشمن از وقوع تلفات ملکی در حملات خود انکار می کند، در حالیکه مردم داد و فغان می زنند که بیائید ببینید تمام تلفات به مردم ملکی رسیده است. اما اگر واقعه ای بسیار آشکارا و انکار ناپذیر رخ بدهد، پس مجاهدین را متهم می کند که در خانه های مردم ملکی پنهان می شوند و یا از میان مردم ملکی بر آن ها حمله می کنند. اما اگر مردم این ادعای دشمن را هم با اسناد و شواهد قوی رد بکنند، پس با یک جملهء ابراز تاسف و یا عفو خواهی خود را ازان جرم بزرگ برائت می دهند.

رژیم کابل جرات ندارد بر آن تلفات ملکی که از سوی اشغالگران رخ می دهد و آن ها اعتراف هم می کنند، چیزی بگوید و یا واکنشی نشان بدهد.

رژیم کابل و اشغالگران لاف از بشر دوستی می زنند. اما عملا دشمنی خود را با بشر به اثبات رسانیده اند، هر شب و روز ده ها تن مردم بی دفاع ملکی در حملات آن ها شهید می شوند و خانه ها و اماکن عام المنفعه به گونه سستماتیک از بین برده می شود.

افزایش تلفات ملکی باعث تشویش و نگرانی جدی است. اشغالگران و رژیم کابل دیگر باید از تلف ساختن جان و مال غیر نظامیان دست بگیرند، زیرا با شهادت، اسارت و شکنجهء بی گناهان نمی توانند بقای خود را تضمین بکنند.

اگر اشغالگران و رژیم مزدور به کشتار، شکنجه، ویرانی خانه های مردم ملکی و اهانت به شعائر اسلام ادامه می دهند، مجاهدین امارت اسلامی در بدل خون خود از آن ها انتقام می گیرند و مبارزه بر حق خود را با نیروی بیش تر ادامه می دهند.

حکم کسی که ارتش سکولار ترکیه را در سوریه بر علیه اهل قبله حمایت می کند

حکم کسی که ارتش سکولار ترکیه را در سوریه بر علیه اهل قبله حمایت می کند

به قلم: شیخ ابوصهیب خالد الهاشمی القریشی

🔸هرکسی که ذلیلانه در مقابل تانک ارتش ترکیه سر خم کند (یعنی آنها را کمک کند) حالش اصلا هیچ تفاوتی ندارد با کسی که بر تانک ارتش آمریکا سوار گشته شده است (یعنی حالشان یکسان است) !

🔸و هرکس بلاد شام (مثل ادلب) را برای ارتش ترکیه که جزو ناتو است مباح کند (و آنها را به ادلب وارد سازد) حکمش عینا حکم کسی است که؛ فلسطین را برای یهود، و افغانستان و عراق را نیز برای ارتش آمریکا مباح ساخته (و آنها را به آنجا وارد نموده است) = همگی در ارتداد یکسان هستند.

🔸و هرکس نقاط مراقبت و دیدبانی ارتش ترکیه در ادلب را تایید کند و برایش دست بزند ! حالش هیچ فرقی ندارد با حال کسی که سفارت آمریکا در قدس را تایید نموده و برایش دست می زند !

🔹سلسله هایی از خیانت بعد از جنگ های بزرگ که در آن بهترین جوانان امت فدا می شوند، رخ می دهد تا بعد از آن ثمره و نتایجش را دسته ای از انسان های ذلیل و اوباش و مرتدین به دست گرفته و خون شهداء را بفروشند تا بلکه بتوانند تعدادی از کفش ها (ی طواغیت) را ببوسند !

 

…………………

به نظر شما وقت آن نرسیده که دارودسته ی فتاحی به خود آیند؟ وقتش نرسیده دست از لجبازی و خواب مصنوعی کشیده و بیدار شوند؟

زمانی که القاعده در برخورد با کفار تحت تأثیر «نجدیت» قرار می گیرد

زمانی که القاعده در برخورد با کفار تحت تأثیر «نجدیت» قرار می گیرد

به قلم : ابوخالد کوردستانی

در اینکه اسامه بن لادن تقبله الله ابتداء جزو اخوان المسلمین و اندیشه های  سید قطب تقبله الله بود شکی وجود ندارد . چون جناح انحرافی اخوان از ایشان دعوت به دست کشیدن از جهاد با کفار اشغالگر خارجی می کند و در صورت سرپیچی تهدید به اخراج می شود، اما اسامه بن لادن رحمه الله بر همان مسیر سید قطب رحمه الله رفته و  زیر بار چنین خفتی نمی رود  و به این شکل از اخوان هم اخراج می گردد .

همه ی ما می دانیم که اگر تمام آثار سید قطب رحمه الله را نگاه کنیم ایشان بر روی مسائل مهمتری چون تشکیل حکومت اسلامی و تحکیم شریعت الله ، پیاده کردن سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی اسلام، مبارزه با جاهلیت و طاغوتها  و  شرک قصور و اولویتهای مهم اینچنینی تأکید می کند و شما به صورت بسیار ریز و ناچیزی به مسائل ریزی بر می خورید که از نتایج این جاهلیت و طاغوتهای حاکم است .

به همین دلیل ارتباط ایشان با کسانی چون نواب صفوی شیعی و نامه های ایشان به آیت الله کاشانی و چگونگی تعامل با سایر مسلمین مخالف، تابع اسلوب شرعی خاص و قرآنی است که می توانست به عنوان یک «الگو» شناسانده شود . در برابر،سید قطب رحمه الله دهها سال پیش از نوعی «اسلام آمریکائی» هشدار می دهد که این اسلام ناقص و مسخ شده قصد دارد در امور جزئی مثل نواقص وضو و… فتوا دهد اما از امور مهم و اساسی مثل مسائل حکومتی و اقتصادی و اجتماعی و… چیزی برای گفتن نداشته باشد .

این اسلام آمریکائی همان تولیدات رژیم فاسد آل سعود و سازمان جاسوسی آمریکاست که ما تحت عنوان سلفیت جامی یا مدخلی و درباری آل سعود یا «نجدیت» سالهاست با آن آشنا هستیم که هدف اساسی آن مشغول کردن مسلمین به مسائل ریز و دست چندم و در مرحله ی بعدی مشغول کردن مسلمین به مسلمین به خاطر همین مسائل ریز و دست چندم  و ایجاد اختلاف و تفرق بیشتر در میان آنها و غافل کردن مسلمین از جنایات کفار سکولار جهانی و طاغوتها و دست ناشندگان محلی آنها بوده است .

متأسفانه برادران ما در القاعده ی بعد از شیخ اسامه بن لادن تقبله الله  مسیر اصلی و اساسی را گم کرده بودند تا اینکه بر اثر تذکرات مکرر در نهایت ایمن الظواهری بار دیگر آمریکا را دشمن اصلی معرفی نموده و تلاش کرد مسیر انحرافی رفته را به راه راست مبارزه بر گرداند، اما باز می بینیم که برادرانی هنوز وجود دارند که در دام «نجدیت» افتاده و مسائل بسیار ریز و درجه چندم را برای خود معیار اسلامی یا غیر اسلامی بودن یک حکومت یا گروه و جماعت فرض می کنند .

به عنوان مثال کفر بواح و آشکار «سکولاریسم» حکومت طاغوتی ترکیه و عضویت آن در ارتش کفار اتحادیه ی اروپا«ناتو» و در اختیار قرار دادن پایگاههای هوائی مثل انجرلیک به آمریکا و پشتیبانی بی دریغ از آمریکا بر علیه مجاهدین، و پیمان نظامی و امنیتی با رژیم اسرائیل و تحویل خواهران مسلمان مهاجر به اسرائیل و صدها کمک مالی و امنیتی به آن و… را در نظر نمی گیرند اما در عوض شرعی های القاعده در ادلب می گویند؛ استحلال شراب کفر است، داخل کردن ارتش ترکیه به ادلب و کمک کردن و حمایتشان نیز کفر است !

با آنکه این جمله صحیح است اما نشان از نوعی کوچکی و «نجدیت» است که همین کوچکی باعث شده چندین سال در کنار خائنی چون جولانی بمانند و نوکران غیر مستقیم و بدون مزد سناریوها و برنامه های آمریکا و ناتو در سوریه شوند .

مفتی های ساکن در دارالکفرهای انگلیس و اردن و کانادا و عربستان و سیاست یک بام و چند هوای آنها در برابر طواغیت و جهاد مسلمین

مفتی های ساکن در دارالکفرهای انگلیس و اردن و کانادا و عربستان و سیاست یک بام و چند هوای آنها در برابر طواغیت و جهاد مسلمین

به قلم: ابوخالد کوردستانی

بسیار اتفاق افتاده است زمانی که ما بین  طارق عبدالحلیم و هانی السباعی و ابومحمد مقدسی و دیگر هم مسیران این اشخاص تفاوتی در منهج فکری «نجدیت» آنها قائل نمی شویم بعضی از دوستان ایراداتی می گیرند . این دوستان بر این باورند که این مفتی های ساکن در دارالکفر تفاوتهائی در مسائل ریشه ای با هم دارند و این مربوط به سیاتهای روز و مکانی که در آن ساکن هستند نمی شود .

اما واقعیت «نجدیت» نشان می دهد که این دسته از مفتی ها با تمام اختلافات جزئی که با هم دارند همچون مفتی های درباری آل سعود سرانجام به صورت غیر رسمی در خدمت سیاستهای طاغوتهای همان کشوری هستند که در آن ساکنند .

صرف نظر از اشتباهات فاحش آنها در مورد اصطلاحاتی چون مشرکین و مرتدین و اهل بدعت و خوارج و… ویژگی بارز این دسته از مفتی های سازگار با طواغیت این است که هرگز بر علیه طاغوتی که بر آنها حکم می راند فتوای جهاد و جنگ مسلحانه و حتی مقابله ی مدنی نمی دهند، اما ممکن است بر علیه طاغوتی دیگر در سرزمینی دیگر که مخالف این طاغوت خودشان است انواع فتواهای جنگ و کشت و کشتار و تکفیر مخالفین را هم صادر کنند .

به عنوان مثال هرگز شما از مفتی های آل سعود ندیده و نخوانده اید که بر علیه طاغوت فاسد و دست نشانده ی آل سعود فتوا صادر کنند اما به راحتی انواع فتواهای جنگ و کشت و کشتار و تکفیر های نابجا را در حق مخالفین آل سعود در یمن و عراق و سوریه و افغانستان و صومالی و … صادر می کنند .

یا هرگز ندیده و نشنیده اید که کسانی چون هانی السباعی یا ابوبصیر طرطوسی بر علیه  حکومت جنایتکار انگلیس که قرنهاست دستش به خون میلیونها مسلمان آلوده شده است فتوای جنگ مسلحانه صادر کنند اما در عوض بر علیه تمام مخالفین انگلیس در سوریه و عراق و غیره زود دست به فتوا جهت کشت و کشتار میان مسلمین می شوند .

به همین ترتیب شما هرگز ندیده و نشنیده اید که ابوقتاده فلسطینی یا ابومحمد مقدسی بر علیه حکومت طاغوت و خائن و جنایتکار اردن فتوای جهاد و جنگ مسلحانه صادر کنند اما به سادگی بر علیه مسلمین سوریه و عراق و سایر مناطق زود دست به فتوا می شوند . تا به حال چندین بار از این اشخاص خواسته شده که حکم طاغوت اردن چیست؟ اما هرگز جواب این سوال را هم نداده اند .

در اینجاست که کسی چون   شیخ عطیة الله اللیبی تقبله الله به اهل غلو بودن کسانی چون ابومحمد مقدسی شهادت می دهد و می گوید:”شیخ المقدسی به سبب تشدد معروف است. او متهم به نوعی غلو در مسائل تکفیر و موضع گیری در مقابل علما است.”

بله ، واضح و روشن است که این افراد با عقاید و باورهای اهل سنت و جهاد فی سبیل الله بازی می کنند و شایسته نیست که اهل سنت عقل و شعور خودش را به دست این دسته از مفتی های معلوم الحال بسپارد که هر کدام در پناه طاغوتی فتوا بسته بندی و صادر می کنند .

اردوغان خلیفه ی خودخوانده ی مجازی و فرق او با یک حاکم کم سواد مسلمان

اردوغان خلیفه ی خودخوانده ی مجازی و فرق او با یک  حاکم کم سواد مسلمان

ارائه دهنده: سعید

_همگی میدانیم اردوغان چگونه زنی مسلمان را به اسرائیل تحویل داد و در این شکی نیست؛ وهمچنین حمله نکردن او به میانمار و فقط حرف های توخالی گفتنش و قتل عام اهل سنت الباب و غیره در سوریه و عراق هم بر کسی پوشیده نیست!

اما با گذری کوتاه به تاریخ ببینم حکام اسلامی آیا این چنین بودند؟

به معتصم خليفه وقت مسلمين خبر رسيد كه، زنى هاشمى به دست رومى‏ها اسير شده، فرياد زده است: «وامعتصماه»، معتصم به دادم برس. وقتى اين جريان را براى معتصم بازگو كردند بلافاصله از تختش بلند شد و فرياد زن را جواب داد كه «لبيك، لبيك» و بلافاصله برخاست و در قصرش فرياد زد: كه حركت كنيد، سپس بر مركب خود سوار شد، سبدى به همراه داشت كه در آن توشه راه خود را گذاشته بود، عبدالرحمن بن اسحاق قاضى بغداد و شعبه بن سهل را با ۳۲۸ نفر مرد عادل فرا خواند و آنها را گواه گرفت كه او تمام دارايى خود را سه قسمت مى‏نمايد يك سوم، مال فرزندانش خواهد بود و يك سوم در راه خدا وقف مى‏باشد و يك سوم از غلامانش خواهد بود، سپس همراه گروهى از فرماندهان جنگى حركت كرد و در قسمت مغربى رود دجله اردو زد، نهايتا پس از مدتى جنگ و مبارزه با روميان، بر آنها پيروز گشت و روم را شكست داد.[۱]

 

…………………..

[۱] الكامل لابن الاثير ۲۴۷/۵}

هشدار مهم در پرهیز از جماعت ها و احزابی که فکر اصلی شان کاسبی با دین و مال و ناموس و وطن مسلمین است

هشدار مهم در پرهیز از جماعت ها و احزابی  که فکر اصلی شان کاسبی با دین و مال و ناموس و وطن مسلمین است

کاتب : ابوابراهیم هورامی 

مسلمانان هشیار باشید چه قدر زیاد شده اند کسانی که با نام ها و جماعت ها و احزاب گوناگون با ظاهری شبیه مسلمانان و با اجرای ظاهری شعارات آنان فکر اصلی شان کاسبی با دین و مال و ناموس و وطن مسلمین است. شما اگر کمی تحقیق و دقت داشته باشید به راحتی می توانید در میان رهبران آنان کسانی را بیابید که به ظاهر در جامه ابی بکر صدیق رضی الله عنه فرو رفته اند در حالی که در سینه هایشان قلب های ابن أبی سلول را حمل می کنند. خطر این ها برای دینتان ، سرزمینتان و آبرو و ناموستان بسی بیشتر از ابی لهب های زمان  است.

 برای ما و شما طبیعی و غیر منتظره نیست زمانی که رهبر پژاک رحمان حاجی احمدی مرتد در سایت فاکس نیوز اعلام می دارد که « ما هم به محمد مهدی باور داریم و برای ما آن مهدی جرج بوش است» یا زمانی که حسن زاده مرتد رهبر حزب دمکرات، اتحاد سکولار- صهیونی را به حمله به کردستان جهت باز کردن جبهه ای تشویق می کند. این حق طبیعی آنان است، گرگ اگر درندگی نداشته باشد دیگر گرگ نیست ، می شود چیزی شبیه روباه یا سگ. به همین دلیل طبیعی ترین واکنش هر انسان عاقلی این است که مثل یک دشمن به آن ها بنگرد و برایشان حساب گرگی ضرر رسان را بکند و این نیازی به آموزش یا دقت زیادی ندارد همین که گرگ را دیدی هم چون یک برنامه کامپیوتری تمام اطلاعات و تمام خطرهای ناشی از آن جلو چشمانت ظاهر می شود و بدون فکر کردن در مورد گرگ تمام فکرت را صرف یافتن راه کشتن یا دفع آن می نمایی. 

ادامه

مفتی آل سعود… یکی از نوادگان کعب ابن اشرف و هم سنگر نظامیان آمریکا و رژیم صهیونیستی

 

مفتی آل سعود… یکی از نوادگان کعب ابن اشرف و هم سنگر نظامیان آمریکا و رژیم صهیونیستی

به قلم: ابوخالد کردستانی

در عصر رسول الله صلی الله علیه وسلم  یکی از افراد برجسته ای که با سخنانش اهل توحید را مورد اذیت و آزار قرار می داد کعب ابن اشرف بود .

اما در عصر ما دیگر یهودی ها و نصرانیها برای اسلام زیانبخش نیستند ، الان نوادگان کعب ابن اشرف عبارتند از ملاهای گمراه گر ، این ملاها و علماها از راه علمی که به دست اورده اند شبهات را در میان مسلمین پخش می کنند و از طریق شبهاتشان و جنگ روانی که راه انداخته اند با اهل توحید مبارزه می کنند و از موجودیت صهیونیستها و بخصوص دین سکولاریسم محافظت می کنند  و به الله و قانون شریعت الله و مسلمین خیانت می کنند .

 یکی از نوادگان کعب ابن اشرف در این عصر مفتی خائن و فاسد آل سعود و زیر مجموعه ی او تحت عنوان هیئت کبار علمای آل سعود است که با حمایتهای آشکار از کفار سکولار و یهود تمام مرزها و خط قرمزهای دین اسلام را زیر پا گذاشته اند .

وزیر خارجه ی رژیم صهیونیستی برای مفتی آل سعود تشکر نامه ارسال کرد، چون این مفتی خائن در یکی از فتاوای خود به صورت غیر مستقیم جنگ با رژیم صهیونیستی را ممنوع و حرام اعلام کرد . این وزیر رژیم صهیونیستی از این مفتی گمراه گر دعوت می کند که از اسرائیل دیدن کند .

 قبل از این این مفتی خائن و هیئت کبار تحت حمایت او به اندازه ی در جنگ روانی بر علیه مجاهدین شریعت گرا و دشمنان آمریکا نقش ایفاء کرده بودند که آمریکائیان را متعجب کرد، به همین دلیل یکی از مشاورین و نظریه پردازان کاخ سفید در مصاحبه با کانال CNN می گوید: فتواهای مفتی آل سعود بر علیه جهادی ها یکسان هستند با بمبارانهای هواپیماهای آمریکائیان .

روابط پنهان و آشکار خائنین حرمین شریفین با رژیم صهیونیستی در ضربه زدن به مسلمین و مشارکت آنها در طرحهای تخریبی و جنایتکارانه ی  آمریکا و سایر طاغوتهای محلی در کشتار و سرکوب مسلمین هم با پوشش جنگ روانی این مفتی ها در انحراف افکار عمومی صورت می گیرد .

 این مفتی و هیئت تحت تحت مدیریت او از علم قابل ملاحظه ای برخوردارند ، به همین دلیل کسی نمی تواند بگوید این افراد جاهل هستند، اما علمشان را برای گمراه کردن مسلمین به کار می گیرند . فتاواهای این شخص و هیئت تحت مدیریت او این حقیقت را ثابت می کند که آنها در سنگر سکولاریستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی بر علیه مسلمین قرار گرفته اند . با این کار هم حکمشان حکم همان اربابانشان است .  اینها به همراه نظامیان آمریکا و اسرائیل یک هدف را دنبال می کنند اما هر کدام به شیوه ی خاص خودشان . اینها از نوادگان کعب ابن اشرف هستند و حکمشان یکیست.

 

 

 

 

 

مفهوم ساده و مختصر سکولاریسم

مفهوم ساده و مختصر  سکولاریسم

نویسنده : حامد بن عبدالله العلی

مترجم : انجمن ” اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف ” بيساران

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

جناب شیخ حامد

آیا ممکن است، مفهوم سکولاریسم را برای من توضیح دهید؟

جزاك الله خيرا

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

جواب :

و علیکم السلام و رحمة الله و برکاته.

سکولاریسم، مذهبی فکری ست که می گوید دین نباید در همه ی شئون زندگی عمومی ما دخالت کند و فقط باید در درون انسان  یا فقط در عبادتگاه ها باشد.

دین نباید به ما بگوید چه بپوشیم، چه بخوریم، چگونه حکم کنیم، چگونه معامله کنیم، چگونه با دولت ها تعامل داشته باشیم، بر چه اساس بین مردم فرق بگذاریم، این ها امور دنیوی و مربوط به قوانینی ست که کشور و زندگی را اداره می کند و دین نباید در این امور دخالت کند.

به معنی دیگر، روش کسانی ست که خداوند متعال درباره ی آن ها می فرماید : ” أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ”(بقره/۸۵) یعنی : ” آیا به بخشی از (دستورات) کتاب (آسمانی) ایمان می‌آورید و به بخش دیگر (دستورات آن) کفر می‌ورزید؟” سکولار کسی ست که به بعضی از احکام دین کافر است و کفر به مقداری از دین به معنی کفر به همه ی آن است، چرا که دین همه اش از سوی خداوند است و کسی که به بعضی از آن کافر شود و بگوید : “دین نباید در زندگی عمومی ما دخالت کند” مثل این است که گفته باشد : “خداوند نباید در زندگی عمومی ما دخالت کند”.سبحان الله! این بهتان بزرگی ست.

به همین دلیل، علما بر این که سکولاریسم مذهبی کفری ست، اتفاق نظر دارند.

بنابراین، هر فکر، مذهب، روش یا قانونی که بر پایه ی رها شدن از سلطه ی دین و هدایت آن بنا شده باشد، فکر، مذهب، روش یا قانون سکولار است.

در زیر مجموعه ی بینش سکولاریسم، انواع و اقسام مکاتب و مذاهب، از جمله لیبرالیسم، کمونیسم، بورژوازی ، اگزیستانسیالیسم، سوسیال دموکراسی  و همچنین دموکراسی غربی قرار می گیرند.

خداوند متعال می فرماید : ” قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ” (انعام/۱۶۲) یعنی : “بگو: نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خدا است که پروردگار جهانیان است”. همان طور که ما برای خداوند نماز می خوانیم و ذبح می کنیم و همه ی زندگی مان برای اوست، زیرا که مرگمان، بازگشت به سوی اوست، پس چگونه در همه ی امور زندگی مان او را حاکم ندانیم، در حالی که مرگ و زندگی مان به دست اوست، سبحان الله.

امیدوارم با این توضیح معنی روشن شده باشد.